Werken

De kunst van het leven    
De lachende Boeddha    
Energetische meditatie    
Kritisch denken    
Probleemgeoriënteerd denken in de farmacotherapie    
Voor het Geluk geboren    
Werkboek Energetische Meditatie    

Reeksen

Probleemgeoriënteerd denken in de geneeskunde

Probleemgeorienteerd denken bij levensbedreigende situaties    
Probleemgeoriënteerd denken in de farmacotherapie    
Probleemgeoriënteerd denken in de gynaecologie, obstetrie en voortplantingsgeneeskunde    
Probleemgeoriënteerd denken in de kindergeneeskunde    
Probleemgeoriënteerd denken in de longgeneeskunde    
Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg    
Probleemgeoriënteerd denken in de pijngeneeskunde    
Psychosociale zorg in de oncologie