Werken

Distributie van software    
Elektronisch contracteren    
Gezondheidsrecht en ICT    
Procedurele en distributieve rechtvaardigheid    

Reeksen

Monografieen Recht en Informatietechnologie

Bestuursrecht en ICT    
Big data en het recht
Distributie van software    
Elektronisch contracteren
Elektronisch contracteren    
Gezondheidsrecht en ICT    
Inleiding telecommunicatierecht    
Intellectuele eigendom en ICT    
Intellectuele eigendom en ICT
Overeenkomsten inzake informatietechnologie    
Overeenkomsten inzake informatietechnologie
Strafrecht en ICT    
Strafrecht en ICT
Strafrecht en ICT
Wet bescherming persoonsgegevens en ICT    
Wet bescherming Persoonsgegevens en ICT

Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder    
Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder    
De mondelinge behandeling
Doorwerking van Europees recht in het nationaal procesrecht    
Enkele inhoudelijke aspecten van KEI: waar gaat en waar moet het naartoe?    
Inspraak in de rechtspraak: de rol van derden in de procedure
Internationaal procederen    
Procedurele en distributieve rechtvaardigheid    
Proces op maat    
Rechtspraak en politiek    
Rechtspraak en politiek: hoe leven die samen in het ene huis, dat democratische rechtsstaat heet?    
Vernieuwingen in het civiele bewijsrecht