Werken

Brieven uit Canada    
Om erger te voorkomen    
Zo was hij nu eenmaal gebakken