Werken

De verborgen waarheid achter drie Amerikaanse presidenten
Dimensies achter het bewustzijn    
Het verleden met zijn invloed in het heden    
Leven in verbinding met Sophie    

Reeksen

Het collectief geheugen

Het verleden met zijn invloed in het heden