Werken

De dromendieven    
De dromendieven
De ravenjongens    
De wolven van Mercy Falls-trilogie    
Dodenrit    
Fluister    
Huiver    
Voor altijd    

Reeksen

De Ravenserie

De dromendieven    

De Wolven van Mercy Falls

Huiver