Werken

De koekoek    
Gebakken lucht    
Italiaanse Zaken    

Reeksen

De Vogelserie

De bergeend    
De gierzwaluw    
De goudvink    
De grutto    
De huismus    
De kauw    
De kievit    
De koekoek    
De merel    
De raaf    
De rotgans    
De slechtvalk    
De spreeuw    
De tapuit    
De Turkse tortel    
De zeearend
De zwarte specht
De zwarte specht
Koekoek    
Meerkoet    
Mijn roofvogels