Werken

De koekoek    
Gebakken lucht    
Italiaanse Zaken    

Reeksen

De Vogelserie

De bergeend    
De fuut    
De gierzwaluw    
De goudvink    
De grutto    
De huismus    
De kauw    
De kievit    
De knobbelzwaan
De koekoek    
De merel    
De raaf    
De rotgans    
De slechtvalk    
De spreeuw    
De tapuit    
De Turkse tortel    
De wilde eend
De zeearend    
De zilvermeeuw    
De zwarte specht    
Koekoek    
Meerkoet    
Mijn roofvogels