Werken

Legislative Proposal to Introduce Provisions Governing Restorative Justice Services into the Dutch Code of Criminal Procedure and Explanatory Memorandum    
Mediation in strafzaken    
Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van een herstelgerichte afdoening via bemiddeling in strafzaken in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting
Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting    

Reeksen

Mediation reeks

Arbeidrecht en mediation    
Arbeidsrecht en mediation    
Arbeidsrecht en mediation    
Arbeidsrecht en mediation    
Beleidsbemiddeling    
Benaderingen en inspiratiebronnen van mediation
Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator    
De kunst van het kiezen    
Groepsmediation    
Het belang van belangen
Juridische aspecten van mediation    
Mediation en vertrouwelijkheid
Mediation in arbeidsconflicten
Mediation in belastingzaken    
Mediation in strafzaken    
Met de overheid om tafel    
Met de overheid om tafel    
Met de overheid om tafel
Vaststellingsovereenkomst en mediation    
Vaststellingsovereenkomst en mediation