Werken

D.V. Coornhert (1522-1590): polemist en vredezoeker    
De dichter en het Boek
Johan W. van Hulst pedagoog, politicus, verzetsman    

Reeksen

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum

Constraint on Trial
Coornhert in het klein    
D.V. Coornhert (1522-1590): polemist en vredezoeker    
De dichter en het Boek
De dichter en het Boek
Dirck Volckertsz Coornhert (1522-1590): een wondere ijveraar
Ethics the art of living well    
Geestelijke opklimmingen    
Het humanitaire moment    
Johan W. van Hulst pedagoog, politicus, verzetsman    
Pleidooien voor verdraagzaamheid    
Sparks of Reason    
Tussen religieus gevoel en kritisch denken
Un certain Holandois    
Visioen van vrijheid
Weerloos voor de rechtbank van de rede    
Zedekunst, dat is wellevenskunste (1586)