Werken

Billijkheid
De blik van God    
Ernesto Cardenal    
Geliefd Henri    
Het leven volgens Oek de Jong    
Portretten van sociale spiritualiteit    
Religie en Rede: een dialoog    
Ruimte voor maatschappelijke spiritualiteit    
Spiritualiteit op scherp    
Waarom laat God ons lijden?    
Weerbarstige spiritualiteit    

Reeksen

Oratio

Billijkheid
De Sirenen zwegen    
De ziel opnieuw    
Eeuwig leven    
Het erts van de melancholie
In de greep van de taal    
Liefdesverklaringen
Oorsprong en vrijheid    
Religie zonder God
Straf, schuld & vrijheid    
Twijfel, bewijs & overgave    

Sjibbolet Filosofie

Actuele beschouwingen over oorlog en dood    
De blik van God    
De diepte van kunst    
De schoonheid van het nee    
De vreemde vrijheid    
De vreemdeling    
Het avontuur
Het godstrauma    
In de greep van de taal    
Spreken over de grens    
Van zichzelf bevrijd    
Waarom laat God ons lijden?    
Wat is dan de mens?    
Weg van de enkeling