Werken

Je bent lelijker dan een apenoksel!    
Je bent om op te vreten!    
Wie noemt zijn kind nou Chardonnay?