Werken

De Antroposofische Vereniging en het wezen Antroposofia    
De kringloop van het jaar en de zeven kunsten
De mysterien van herders en koningen in het licht van de antroposofie    
De ontmoeting met het boze/ De grondsteen van het goede
De twaalf Heilige nachten en de geestelijke hierarchieen
Johannes de Doper en Johannes de Evangelist
Rudolf Steiner en de grondvesting van de nieuwe mysterien    

Uitgevers

Perun Boeken