Werken

Moderne Wiskunde | 4 vwo    
Moderne Wiskunde | havo 4 wiskunde B | Leerboek    
Moderne Wiskunde | havo deel 1 B | Leerboek    
Moderne Wiskunde | vwo 4 A/C    
Moderne Wiskunde | vwo B deel 1 | Leerboek    
Moderne Wiskunde A | havo deel 1 | Leerboek    

Uitgevers

Noordhoff