Werken

Assisten voor Ziektes en Verwondingen
Avonturier Reiziger: Waaghalzerij en Pioniersgeest
Basiscursus Studeren
Communicatie
De avontuurlijke beginjaren: Brieven & Dagboeken
De Componenten van Begrip
De Drijfveren van het Bestaan
De Gouden Dageraad Lezingen
De grondbeginselen van organiseren
De grondslagen van Public Relations
De hoop van de mens
De machinerie van het verstand
De onophoudelijke zoektocht van de mens
De Problemen van de Werkende Mens    
De Technologie van Studeren
De Toonschaal van Emoties
De volledige hoe Dianetics wordt gebruikt KIT
De weg naar een gelukkig leven
De Weg naar een Gelukkig Leven
De Weg naar een Gelukkig Leven    
De Wetenschap van het Voortbestaan    
De Wetenschap van het Voortbestaan Lezingen
De ziel: Goed of Kwaad?
Dianetics    
Dianetics 55!    
Dianetics de Ontwikkeling van een Wetenschap    
Dianetics de Oorspronkelijke These    
Dianetics Lezingen en Demonstraties
Dianetics Professionele Cursus Lezingen
Dianetics: Brieven en Dagboeken
Dianetics: The Modern Science of Mental Health
Een beschrijving van de Scientology Religie
Een heldere geest in een schoon lichaam
Een heldere geest in een schoon lichaam
Een heldere geest in een schoon lichaam    
Een introductie tot Scientology
Ethiek en de Condities
Feitenonderzoek
Filantroop: Herstellen van eer en zelfrespect
Filantroop: Onderwijs, geletterdheid en beschaving
Filantroop: Rehabiliteren van een gedrogeerde samenleving
Filosoof en Grondlegger: Herontdekken van de menselijke ziel
Fotograaf: Schrijven met licht
Geld
Gezagvoerder: De Zeven Zeeën bevarend
Handboek voor Preclears    
Handleiding voor het verstand
Heb je al eens Eerder Geleefd?
Het Huwelijk
Het Scientology Handboek
Het Scientology Handboek
Het verhaal van Dianetics en Scientology
Het verhogen van efficiëntie
Het verkeerde om te doen, is niets doen
Hoe Dianetics wordt gebruikt
Hoe Dianetics wordt gebruikt
Hoe leer ik leren
Hoe men Conflicten moet Oplossen
Hovenierskunst: Voor een groenere wereld
Hulpmiddelen bij het Dagelijks Werk
Hymn of Asia
Inleiding tot de Ethiek van Scientology    
Inleiding tot Dianetics
Integriteit en Eerlijkheid
Kinderen
L. Ron Hubbard: Een profiel
La Dianétique
Literaire correspondentie: Brieven en Dagboeken
Musicus: Componist en Artiest
Oplossingen voor een gevaarlijke omgeving
Oplossingen voor het Drugsprobleem
Over de Tweede Drijfveer: Seks, Kinderen & het Gezin
Poëet en Dichter: De esthetica van Poëzie
Schrijver: Vormgeven aan populaire fictie
Scientology de Grondbeginselen van het Denken