Werken

Hedendaagse biografieën over vroegmoderne lieden    
Hedendaagse biografieën over vroegmoderne lieden    

Reeksen

Nieuwe Tijdingen

Feestelijke cultuur in de vroegmoderne Nederlanden    
Hedendaagse biografieën over vroegmoderne lieden    
Hedendaagse biografieën over vroegmoderne lieden    
Sacrale ruimte in de vroegmoderne Nederlanden    
Vroegmoderne geschiedenis in actuele debatten