Werken

Klanken als de stilte valt
Veren komen niet uit de hemel vallen