Werken

Cuckoo's Calling
Het slechte pad    
Koekoeksjong    
Lethal White
Witte dood    
Zijderups    
Zijderups    

Reeksen

Cormoran Strike

Het slechte pad    
Koekoeksjong    
Witte dood    
Zijderups    
Zijderups