Werken

1000 vergeetwoorden om te koesteren    
Asta's ogen    
Boekoe Bagoes
Boekoe Bangsa    
De affichekoning    
De blitskikkerclub    
Un Buku