Werken

1666 - De ramp van Vlieland en Terschelling
1666: het Vlie brandt    
400 Jaar Strandingen en Reddingen op en rond Vlieland    
De Watergeuzen    
Gedachtenisse van d'Engelsche Furie op de Vlietstroom, en der Schellingh    
Geschiedenis van de Wadden    
Het Rijk Gods op Vlieland    
Oorlogsvlieger Jan Linzel    
Strandroof    
Vlieland een Nederlandse Geschiedenis