Werken

'Maar wij noemen hen Joden'    
2 Koningen    
Antisemitisme    
de zeven levens van de protocollen van de wijzen van Zion    
Etty Hillesum 1914-2014
Etty Hillesum en het pad naar zelfverwerkelijking    
Etty Hillesum weer thuis in Middelburg    
Geschreven leven    
In het begin was er moord
Middelburg en de Mediene    
The Lasting Significance of Etty Hillesum's Writings    
Tussen hoop en catastrofe. Tikva of Nakba
Wachten jullie op mij?    

Reeksen

Belichting van het bijbelboek

2 Koningen    
Genesis    
Lucas

CIDI-INFORMATIEREEKS

'Maar wij noemen hen Joden'    
Brieven aan mijn Palestijnse buurman
Kernpunten van het IsraĆ«lisch-Palestijns conflict    

Etty Hillesum Studies

Etty Hillesum en het pad naar zelfverwerkelijking    
Etty Hillesum in context    
Etty Hillesum in weerwil van het Joodse vraagstuk    
Etty Hillesum weer thuis in Middelburg