Werken

Alexander de Grote    
Dagboek van de Trojaanse oorlog    
De Spartaanse maatschappij    
Koning Oidipous    
Medea    
Moralia | IV Griekse en Romeinse gebruiken en uitspraken    
Oedipous    
Trojaanse vrouwen    

Uitgevers

CHAIRONEIA