Werken

De geschiedenis van de Joden    
De geschiedenis van de Joden | 2 Erbij horen 1492 - 1900    
De geschiedenis van de Joden 1 - 1000 v.C. - 1492
De geschiedenis van de Joden 2 - 1492 - 1900
De ogen van Rembrandt | 1    
De ruwe oversteek    
De toekomst van Amerika    
Het gezicht van een wereldrijk    
Landschap en herinnering    
Overvloed en onbehagen    
Patriotten en bevrijders
Picasso ...off the record