dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
The relativity of wrongdoing
ISBN
9789462402287

verschijningsdatum
19/05/2015

Reeksen

Cross-Border Crime Colloquium

The relativity of wrongdoing
The relativity of wrongdoing

Personen

Georgios Antonopoulos

Corruption, greed and crime-money
Cross-border crime inroads on integrity in Europe    
The criminal smoke of tobacco policy making    
The relativity of wrongdoing
The relativity of wrongdoing
Unlicensed capitalism Greek style    

Petrus van Duyne

Crime business and cime money in Europe    
Crime, money and criminal mobility in Europe    
Cross-border crime inroads on integrity in Europe    
European crime markets at cross-roads    
Financial investigation of crime    
The criminal smoke of tobacco policy making    
The organisation of crime for profit    
The organised crime economy    
The relativity of wrongdoing
The relativity of wrongdoing
Threats and phantoms of organised crime    
Upperworld and underworld in cross-border crime    

Jackie Harvey

Corruption, greed and crime-money
Crime business and cime money in Europe    
Crime, money and criminal mobility in Europe    
Cross-border crime inroads on integrity in Europe    
European crime markets at cross-roads    
The many faces of crime for profit and ways of tackling it
The relativity of wrongdoing
The relativity of wrongdoing

Klaus von Lampe

Constructing and organising crime in Europe    
Crime business and cime money in Europe    
Crime, money and criminal mobility in Europe    
Criminal finances and organising crime in Europe    
Cross-border crime inroads on integrity in Europe    
European crime markets at cross-roads    
The Janus-faces of cross-border crime in Europe    
The many faces of crime for profit and ways of tackling it
The organisation of crime for profit    
The organised crime economy    
The relativity of wrongdoing
The relativity of wrongdoing
Threats and phantoms of organised crime    
Upperworld and underworld in cross-border crime    

Almir Maljevic

Crime business and cime money in Europe    
Crime, money and criminal mobility in Europe    
Cross-border crime inroads on integrity in Europe    
European crime markets at cross-roads    
The organisation of crime for profit    
The relativity of wrongdoing
The relativity of wrongdoing

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Rechtspraak Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
Patientveiligheid en patientenrechten    

Imprints

Wolf legal publishers

The relativity of wrongdoing
The relativity of wrongdoing
The Right to Life under Article 2 of the European Convention on Human Rights    
Voor wie niet in wonderen gelooft    
Reports of judgments and decisions; Recueil des arrêts et décisions | 2011-V    
A victimless crime    
Future Technologies We Want    
Overheid en godsdienst    
The Right to Education and Rights in Education
Institutional Models in Education
Cultural and Educational Rights in the enlarged Europe
Language and education
The Theory of Democractic Integration    
Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting    
Legislative Proposal to Introduce Provisions Governing Restorative Justice Services into the Dutch Code of Criminal Procedure and Explanatory Memorandum    
Terrorisme
Forensisch bewijs
Intersecting Views on National and International Human Rights Protection/Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l'homme    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming    
Article 6: Right to a Fair Trial
Via Straatsburg
Wetboeken van strafvordering Nederlandse Antillen en Aruba
A century of international justice and prospects for the future / Retrospective d'un siecle de justice international et perspective d'aviner
Buitengerechtelijke afdoening van strafzaken in Nederland en België    
Caught In Between Borders    
Achter twee ankers    
Reports of judgments and decisions; Recueil des arrêts et décisions | 2011-III    
Reports of judgments and decision; Recueil des arrêts et décisions | Index 2011    
Ontdek het internationale recht    
Volume 2014 - VI
The Common European Asylum System
De wetsfiguur
Volume I: From Coal and Steel to Consumer Protection
Hervorming van het jeugdstelsel
Kind in proces: van communicatie naar effectieve participatie
Human Rights Elephants in an Era of Globalisation
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-II
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-III
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-VI
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-VII
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-VIII
Reports of Judgments and Decisions/Recueil des arrêts et décisions Volume 2015-Index
Alma Mater
Naar een eenvormige(r) toetsing?
New Directions in Competition Law Enforcement
Nederlands Caribisch Huwelijksvermogensrecht
L’Autriche-Hongrie des années 1866-1918
Internet en sociale media