dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
strafvordering
ISBN
9789012389327

verschijningsdatum
23/04/2013

Reeksen

SDU Commentaar

Aanbestedingsrecht    
Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht thematisch | 2017    
Burgerlijk procesrecht    
Europees migratierecht    
EVRM | Deel II procedurele rechten    
Huurrecht | 2013    
Ondernemingsrecht | 2011    
Ondernemingsrecht | 2013-2014    
Ondernemingsrecht | 2015-2016    
Relatierecht    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht artikelsgewijs | 2017
Sdu Commentaar AVG, Editie 2018
Sdu Commentaar AVG, Editie 2019
Sdu Commentaar Europees Migratierecht. Editie 2018
Sdu Commentaar Insolventierecht. Editie 2017-2018.
Sdu commentaar jeugdrecht | editie 2013-2014
Sdu Commentaar Openbaarheid van Bestuur | 2017-2018
Sdu commentaar strafvordering | Vooronderzoek en eindonderzoek 2013    
Sdu Commentaar Wet bescherming Persoonsgegevens. Editie 2017
Strafrecht | 2013    
strafvordering
strafvordering | 2013    
Strafvordering | deel 1: WvSv 2015-2016    
Wet arbeid vreemdelingen    

Personen

M.L.C.C. de Bruijn-Lückers

Alimentatieverplichtingen
Alimentatieverplichtingen    
Alimentatieverplichtingen    
Alimentatieverplichtingen    
Alimentatieverplichtingen    
Alimentatieverplichtingen
Alimentatieverplichtingen
Alimentatieverplichtingen
Alimentatieverplichtingen 4A    
Alimentatieverplichtingen 4B | Berekeningsmethodieken    
Alimentatieverplichtingen richtlijnen werkgroep alimentatienormen
Alimentatieverplichtingen Richtlijnen Werkgroep Alimentatienormen
Alimentatieverplichtingen richtlijnen werkgroep alimentatienormen | 2013-2    
Alimentatieverplichtingen Richtlijnen Werkgroep Alimentatienormen Editie 2018
Alimentatieverplichtingen.    
Alimentatieverplichtingen. berekeningsmethodieken
Alimentatieverplichtingen. Berekeningsmethodieken
Alimentatieverplichtingen. Berekeningsmethodieken | 2013-2    
Alimentatieverplichtingen. Berekeningsmethodieken. Editie 2017
Alimentatieverplichtingen. Berekeningsmethodieken. Editie 2018
Alimentatieverplichtingen. Editie 2018
De Jeugdige    
Echtscheiding en alimentatie | 2015    
Memo | Echtscheiding en alimentatie 2014    
Memo Echtscheiding en alimentatie | 2011
Memo echtscheiding en alimentatie | 2014    
Memo echtscheiding en alimentatie 2013    
Memo echtscheiding en alimentatie 2016    
Memo Echtscheiding en alimentatie 2017    
MSR Alimentatieverplichtingen 4a
Relatierecht    
Sdu Commentaar Strafrecht | 2011    
Sdu commentaar strafrecht | 2015-2016    
Sdu commentaar strafvordering | Vooronderzoek en eindonderzoek 2013    
Sdu Commentaar Strafvordering Eindonderzoek | 2011
Sdu Commentaar Strafvordering Vooronderzoek en Eindonderzoek | 2011    
Strafrecht | 2011    
Strafrecht | 2013    
strafvordering
strafvordering | 2013    
Strafvordering | deel 1: WvSv 2015-2016    
Vooropgestelde arresten | 2011    
Vooropgestelde arresten | 2012    
Vooropgestelde arresten | 2013
Vooropgestelde arresten 2010    
WED    

G. Knobbout

De rechter-commissaris
Sdu Commentaar Strafrecht | 2011    
Sdu commentaar strafvordering | Vooronderzoek en eindonderzoek 2013    
Sdu Commentaar Strafvordering Eindonderzoek | 2011
Sdu Commentaar Strafvordering Vooronderzoek en Eindonderzoek | 2011    
Strafrecht | 2011    
Strafrecht | 2013    
strafvordering
strafvordering | 2013    
Strafvordering | deel 1: WvSv 2015-2016    
WED    

V. Mul

Adequate rechtsbescherming grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen    
Banken en witwassen
De rechter-commissaris
Misbruik van voorwetenschap het juridische kader
Sdu Commentaar Strafrecht | 2011    
Sdu Commentaar Strafrecht | 2017-2018
Sdu Commentaar Strafvordering | 2017-2018
Sdu commentaar strafvordering | Vooronderzoek en eindonderzoek 2013    
Sdu Commentaar Strafvordering Eindonderzoek | 2011
Strafrecht | 2011    
Strafrecht | 2013    
strafvordering
strafvordering | 2013    
Strafvordering | deel 1: WvSv 2015-2016    

A.L.J. van Strien

Sdu commentaar strafvordering | Vooronderzoek en eindonderzoek 2013    
Sdu Commentaar Strafvordering Eindonderzoek | 2011
Strafrecht | 2011    
Strafrecht | 2013    
strafvordering
strafvordering | 2013    

M. van Strien

Sdu commentaar strafvordering | Vooronderzoek en eindonderzoek 2013    
Sdu Commentaar Strafvordering Eindonderzoek | 2011
Strafrecht | 2011    
Strafrecht | 2013    
strafvordering
strafvordering | 2013    
Strafvordering | deel 1: WvSv 2015-2016    

A.E. van der Wal

Sdu commentaar strafvordering | Vooronderzoek en eindonderzoek 2013    
Sdu Commentaar Strafvordering Eindonderzoek | 2011
Strafrecht | 2011    
Strafrecht | 2013    
strafvordering
strafvordering | 2013    
Strafvordering | deel 1: WvSv 2015-2016    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht

Uitgevers

Sdu Uitgevers