dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Als kleuters leren meten
ISBN
9789065086402

verschijningsdatum
01/01/2012

Personen

Marije Bakker

Als kleuters leren meten
Als kleuters leren meten    
Resultaat met rekenen    
Vloeiend van groep 2 naar 3

Aafke Bouwman

Als kleuters leren meten
Als kleuters leren meten    
Differentiëren is te leren!    
Handboek technisch lezen in de basisschool
Vloeiend van groep 2 naar 3
Werkmap begrijpend luisteren en woordenschat    
Werkmap gecijferd bewustzijn    
Werkmap Gecijferd bewustzijn - herziene versie 2018

Jarise Kaskens

Als kleuters leren meten
Als kleuters leren meten    
Differentiëren in het rekenonderwijs    
Grijp de rekenkansen    
Rekengesprekken voeren    
Werkmap gecijferd bewustzijn    
Werkmap Gecijferd bewustzijn - herziene versie 2018

Anneke Noteboom

Als kleuters leren meten
Als kleuters leren meten    
Als kleuters leren tellen...    

Aafke Bouwman

Als kleuters leren meten
Als kleuters leren meten    
Differentiëren is te leren!    
Handboek technisch lezen in de basisschool
Vloeiend van groep 2 naar 3
Werkmap begrijpend luisteren en woordenschat    
Werkmap gecijferd bewustzijn    
Werkmap Gecijferd bewustzijn - herziene versie 2018

NUR Codes (sub)

840 Onderwijs algemeen

Hoe houd je van een kind    
Als ik weer klein ben    
Kinderen die haten    
De behandeling van het agressieve kind    
Van idee tot uitwerking    
Handboek supervisie en intervisie    
Kwaakie, de kleine smikkelkikker    
100 nieuwe dansspelen    
Spelen om problemen op te lossen    
Conflicten geweldloos oplossen    
De aanpak van onderzoek    
Kinderen mij een zorg    
Omgaan met agressie in de jeugdzorg    
Je hoort bij ons    
Een warm hart voor onderwijs
De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk    
Babies and Toddlers in the picture    
Succesvol studeren met steun
Onderpresteren
De morele intuïtie van kinderen    
Couscous en kniekousen    
Waarom ben ik mijn broertje niet?    
De seizoenentafel    
Anders omgaan met kind en school    
Ouder en School    
Gesprekken met honoursstudenten    
Probleem gestuurd leren    
Wat nou ... pubers?    
Ze vinden me druk    
Pip
Van alles twee    
Van botsingen kun je leren    
Het maakbare kind    
Protocollen in de jeugdzorg    
Ben jij anders?    
Verkeerd verbonden?    
Handboek bijzondere orthopedagogiek    
De basisschool    
Leercoaching in het beroepsonderwijs 1 en 2    
Het is niet leuk    
Blijf van me af!    
Heb ik dat?!    
Bijzondere broers en zussen    
Verliefd op internet    
Bezinning op levenskunst    
Maken en onderzoeken    
Basisprincipes praktijkonderzoek    
(V)echtscheiding    
Toolbox voor trainingsacteurs    
Een andere kijk op hoogbegaafdheid    

BISAC Codes

EDUCATION / General

Kern van het internationaal publiekrecht    
InFraMe    
Klinisch redeneren doe je zo    
Meten is weten    
Positioneren    
Ethiek en economie    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Werken met het verpleegkundig dossier    
Un companion de poche du Guide PMBOK® du PMI    
De pabotoets natuur en techniek haal je zo    
Opleiden van medisch specialisten    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Handboek taalgericht vakonderwijs    
Didactiek van het vreemdetalenonderwijs    
Moderne vreemde talen in de onderbouw    
Veroordeeld tot verbondenheid    
Criminaliteit en rechtshandhaving 2013    
Risico en crisiscommunicatie    
Genres in schoolvakken    
Samen werken aan schoolsucces    
Internet in het gezin    
Geboren!
Kostencalculatie | Niveau 5 MBA    
Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties    
Politie en evenementen    
Gedragsverandering binnen en buiten de klas    
Coaching in het primair onderwijs    
Coachen op Contact    
Bang voor Boos
Basisstructuur Doorgaande leeslijn    
Voortgezet technisch lezen in groep 4 - 8    
Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs    
Klassenmanagement in de basisschool    
Naar nog effectievere leerlingbesprekingen    
Slaap je al door    
Basisboek duurzame ontwikkeling    
Basisboek enquêteren    
Consumentengedrag, de basis    
Het onderwijsdebat    
Denken helpt    
Managen van agile projecten    
Timemanagement
Implementing effective IT governance and IT management    
Financiering niveau | niveau 5 MBA    
Sesam atlas van de anatomie | deel 1: Bewegingsapparaat    
Contract and Commercial Management    
Duel in de zestien    
De gouden rugzak    
Groeien doe je samen    
Het spel van lesgeven

EDUCATION / Elementary

Basisstructuur Doorgaande leeslijn    
Als kleuters leren meten
Als kleuters leren meten    
Spelling op z'n best    
Ontdekkend levensbeschouwelijk leren    
Mooie presentaties en spreekbeurten maken in PowerPoint    
De eigenwijze kikker    
Het kamertje    
Handboek technisch lezen in de basisschool
The leader in me    
Met buikpijn naar school    
Fraaie en indrukwekkende werkstukken maken in Word    
Ik wil begrijpen wat je echt nodig hebt    
Opvoeden met Stephen Coveys 7 eigenschappen    
Leraar in de praktijk    
Je fantastische elastische brein
Het KLEINTJE schoolalfabet    
Het materialenboek    
Het kamertje
Feedback is Fantastisch
Feedback is fantastisch    
De schoolfabriek
De schoolfabriek
Oefenen met taal voor groep 8    
De schoolfabriek    
Begrijpend lezen voor Cito groep 6 versie 3.0 - Compleet
Begrijpend lezen voor Cito groep 6 versie 3.0 - Deel 2
Begrijpend lezen voor Cito groep 6 versie 3.0 - Deel 1
Begrijpend lezen - Compleet | Groep 6    
Begrijpend lezen | Groep 6 | Oefenboek (2)    
Begrijpend lezen | Groep 6 | Oefenboek (1)    
Begrijpend lezen Oefenboek Deel 1 - Groep 7
Begrijpend lezen - Compleet | Groep 7
Begrijpend lezen Oefenboek Deel 2 - Groep 7
Begrijpend lezen Oefenboek Deel 1 - Groep 3
Begrijpend lezen Oefenboek Deel 2 - Groep 3
Begrijpend lezen Compleet | Groep 3
Begrijpend lezen | Deel 1 - Groep 7 | Oefenboek    
Begrijpend lezen | Groep 7    
Begrijpend lezen | Deel 2 - Groep 7 | Oefenboek    
Schoolstrijd
Begrijpend lezen | (1) Groep 3 | Oefenboek    
Begrijpend lezen | (2) Groep 3 | Oefenboek    
Schoolstrijd    
Toetspakket Beginnende geletterdheid
Schoolstrijd
Rekenen Oefenboek deel 2
Rekenen Oefenboek deel 1
Rekenen Oefenboeken Compleet
De basis    
Rekenen Oefenboek | 2    

EDUCATION / Teaching Methods & Materials / Mathematics

Als kleuters leren meten
Als kleuters leren meten    
Startrekenen 1F | Rekenen deel A en B | Leerwerkboek    
Startrekenen wiskit    
Startrekenen | 2F mbo | Leerwerkboeken A + B    
Startrekenen | 2F mbo | Leerwerkboek rekenen deel A    
Startrekenen instap | Rekenen tot 100 | leerwerkboek    
Startrekenen Vooraf | Rekenen Deel A op weg naar 1F | leerwerkboek    
Startrekenen vooraf | Deel A+B | Leerwerkboek    
Startrekenen 1F | Deel A rekenen | Leerwerkboek    
Startrekenen 2F vo | Deel B rekenen | Leerwerkboek    
Startrekenen 2F vo | Rekenen deel A | Leerwerkboek    
Startekenen 1F | Deel B rekenen | Leerwerkboek    
Startrekenen 2F vo | A + B | Leerwerkboek    
Protocol ERWD-MBO
Startrekenen | Leerwerkboek | 3F    
Startrekenen | leerwerkboek | 3F    
Startrekenen 3F | A + B | Leerwerkboek    
Startrekenen | 2F mbo | Leerwerkboek deel B    
Startrekenen Vooraf | Op weg naar 1F | Leerwerkboek    
Sterke rekenaars    
Trainingsexamens 2F    
Trainingsexamens 3F    
Oefenen met leessommen (redactiesommen) voor groep 7 en 8
Oefenen met leessommen (redactiesommen) voor groep 6
Oefenen met rekenen voor groep 7    
Oefenen met rekenen voor groep 8    
De Basis, Oefeningen wiskunde voor de lagere school
Oefenen met leessommen (redactiesommen) voor groep 7 en 8    
Oefenen met leessommen (redactiesommen) voor groep 6    
Oefenen met rekenen voor groep 6
Leren en oefenen met procenten en metriek stelsel voor groep 7 en 8
Combipakket wiskunde