dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Kraamvrouwen en pasgeborenen
ISBN
9789031330744

verschijningsdatum
01/01/1999

Reeksen

Bouwstenen gezondheidszorgonderwijs

Aspecten van de beroepsuitoefening    
Basiszorg voor helpenden    
Chirurgie    
Chronisch zieken | 2 | Afstudeerdifferentiatie 515    
Chronisch zieken | I    
Gezonde en zieke mensen    
Het lichamelijk functioneren    
Inleiding in de verpleegkunde en aspecten van de verpleegkundige beroepsuitoefening    
Kraam-, kind- en jeugdzorg | 2    
Kraamvrouwen en pasgeborenen
Kraamvrouwen en pasgeborenen    
Lichamelijke gezondheidsproblematiek    
Menswetenschappen    
Menswetenschappen & communicatie en interactie in de verpleegkundige beroepsuitoefening    
Menswetenschappen in de verpleegkundige beroepsuitoefening    
Relaties in de zorg    
Vaardigheden    
Vaardigheden basisverpleegkunde    
Verloskunde en gynaecologie    
Verloskunde, gynaecologie en kindergeneeskunde    
Verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden | 1    
Verplegen van geriatrische zorgvragers | Leerlingenboek    
Verplegen van interne en chirurgische zorgvragers | 2    
Verplegen van interne en chirurgische zorgvragers | Niveau 4    
Verplegen verstandelijke gehandicapten    
Werkboek lichamelijk functioneren en bijbehorende gezondheidsproblematiek    
Werken in de zorg set 3 dln    
Zorgcategorieen    

Personen

M. Brettschneider

Kraamvrouwen en pasgeborenen
Kraamvrouwen en pasgeborenen    

X. Reinke

Kraamvrouwen en pasgeborenen
Kraamvrouwen en pasgeborenen    
Kraamzorg    

H. van Riel

De drie kritieken    
Kraamvrouwen en pasgeborenen
Kraamvrouwen en pasgeborenen    

NUR Codes (sub)

890 Paramedisch algemeen

Het PNF-concept in de praktijk    
Bewegingsleer | 3    
Van contractie naar actie    
Verpleegkunde in perspectief    
Hemiplegie 2 de romp centraal    
Orthopedische geneeskunde | 1 extremiteite    
Wervelkolom    
Het geneesmiddel en zijn toepassing    
Willen we het weten?    
Klinisch redeneren doe je zo    
Meten is weten    
Werken met het verpleegkundig dossier    
Winkel slimmer, wordt slanker    
Schilderen, boetseren en tekenen als kunstzinnige therapie    
De diepste kloof    
Glutenvrij genieten    
Gezonde en zieke mensen    
Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model
Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
Kunst van Vesalius    
Verlieskunde    
Terugkeer van de ziel
Lief voor je Lijf
Lang en vitaal leven    
Cursusboek Bedrijfshulpverlening | Kind & omgeving    
De wondere wereld van dementie    
Het oerdieet    
A taste of good living: the senior citizen s restaurant    
Autisme vooruit    
Psychiatrie    
Autisme en tijdsbesef    
De medische renaissance van de twaalfde eeuw    
RE(d)T je gewicht®    
Magnetic Resonance Imaging    
Dik in orde    
Jaarboek fysiotherapie kinesitherapie | 2012    
Themata uit de psychomotorische therapie | Boek 22    
Hersenletsel: begrijpen en begeleiden    
De binnenkant van blauw    
Wie slim wil worden moet lekker eten    
E=eetbaar?    
Tegenwicht    
Patiëntveiligheid    
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie    
Coachen in samenwerkingsrelaties    
Agressief gedrag bij dementie    
Kraamvrouwen en pasgeborenen
Kraamvrouwen en pasgeborenen    
Vaardigheden    
Medical Taping Concept
Alles draait om bekwaamheid    

BISAC Codes

EDUCATION / Counseling / Career Development

Aandoeningen van het bewegingsapparaat    
Gezonde en zieke mensen    
Kraamvrouwen en pasgeborenen
Kraamvrouwen en pasgeborenen    
Vaardigheden    
Alles draait om bekwaamheid    
Het grote sollicitatiewerkboek    
Klinische zorg    
Chronisch zieken | I    
Hoe pak ik dat aan?    
Mevrouw Den Akker    
Nienke den Hoed | Kwalificatieniveau 3 | Werkboek    
Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut | Deel 1    
Werkboek lichamelijk functioneren en bijbehorende gezondheidsproblematiek    
Zorg rondom hartfalen    
Verplegen van geriatrische zorgvragers | Leerlingenboek    
Verplegen van zorgvragers met een psychiatrische ziekte
Geriatrie in de fysiotherapeutische praktijk    
Aspecten van de beroepsuitoefening    
Zorgcategorieen    
Het lichamelijk functioneren    
Lichamelijke gezondheidsproblematiek    
Ondersteunen van het medisch handelen | Werkcahier    
Basiszorg voor helpenden    
Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen    
Functioneel tapen en bandageren    
Ganganalyse en looptraining    
Van werknemer naar ondernemer    
Basisverpleegkunde    
Anatomie en fysiologie    
Verloskunde, gynaecologie en kindergeneeskunde    
Procedures in de spoedeisende hulp    
Zakboek omgaan met agressie in de spoedeisende zorg    
Kerncompetenties kraamverzorgenden in ontwikkeling    
Kerncompetenties fysiotherapeuten in ontwikkeling    
Hoe word je ALLES?    
Zorg rondom Neurologie    
Professionele communicatie in de zorg    
Onderhandelen voor vrouwen    
Handboek arbeid & gezondheid    
De start-up professional    
Persoonsgerichte zorg    
Op weg naar je droombaan    
Werken in een therapeutisch milieu    
Verplegende elementen | 1(304) voeding    
Tonusonderzoek bij kinderen    
Planmatig zorg verlenen    
Hematologie    
Psychiatrie | niveau 4    
Basisverpleegkunde | Niveau 4    
Hygiene en infectiepreventie begint bij jezelf    

MEDICAL / Gynecology & Obstetrics

Kraamvrouwen en pasgeborenen
Kraamvrouwen en pasgeborenen    
Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie    
Obstetrische interventies    
Verloskunde    
De maakbare baby    
Verloskunde, gynaecologie en kindergeneeskunde    
Obstetrie en gynaecologie    
Het wonder daaronder    
Integrale geboortezorg    
Textbook of Obstetrics and Gynaecology    
Over eitjes en bijtjes    
Anticonceptie op maat    
Leidraad gynaecologie    
Praktische verloskunde    
A Celebration of Vulva Diversity    
Gynaecologie    
Handboek gynaecardiologie    
Anticonceptie na de bevalling    
Dagboek van een verloskundige    
Gooi me niet weg
Omgaan met de overgang    
Het gynaecologisch formularium    
Verloskunde en Gynaecologie    
Praktische gynaecologie    

MEDICAL / Nursing / General

Verpleegkunde in perspectief    
Het geneesmiddel en zijn toepassing    
Gezonde en zieke mensen    
De wondere wereld van dementie    
Patiëntveiligheid    
Coachen in samenwerkingsrelaties    
Agressief gedrag bij dementie    
Kraamvrouwen en pasgeborenen
Kraamvrouwen en pasgeborenen    
Vaardigheden    
Alles draait om bekwaamheid    
Darmkanker    
Zelfsturende teams in de praktijk    
Implementatie    
Klinische zorg    
Chronisch zieken | I    
Hoe pak ik dat aan?    
Infuustechnologie in de palliatieve fase    
Kraam-, kind- en jeugdzorg | 2    
Chronisch zieken | 2 | Afstudeerdifferentiatie 515    
Mevrouw Den Akker    
Nienke den Hoed | Kwalificatieniveau 3 | Werkboek    
Patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen    
Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen    
Coachen van zelfsturende teams. Hoe doe je dat?    
Werkboek lichamelijk functioneren en bijbehorende gezondheidsproblematiek    
Menswetenschappen in de verpleegkundige beroepsuitoefening    
Silhouet van de interne geneeskunde    
Verpleegkunde voor mbo    
Interactieve vaardigheden in de zorg, 3e editie met MyLab NL toegangscode    
Zorg rondom hartfalen    
Muziek en bewegen bij dementie    
Verslavingszorg in de praktijk    
Medicatie in de praktijk    
Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid    
Anatomie, fysiologie en pathologie    
Toegepast rekenen voor zorg en verpleging    
Verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden | 1    
Verplegen van geriatrische zorgvragers | Leerlingenboek    
Verplegen van zorgvragers met een psychiatrische ziekte
Verplegen van interne en chirurgische zorgvragers | 2    
Sociologie voor gezondheidszorg en verpleegkunde    
Toegepaste geneesmiddelenkennis    
Verstandelijk Gehandicaptenzorg
Menswetenschappen & communicatie en interactie in de verpleegkundige beroepsuitoefening    
Aspecten van de beroepsuitoefening    
Zorgcategorieen    
Reflecteren    
Het lichamelijk functioneren    
Lichamelijke gezondheidsproblematiek    
Exploreren van probleemsituaties    

MEDICAL / Nursing / Maternity, Perinatal, Women's Health

Kraamvrouwen en pasgeborenen
Kraamvrouwen en pasgeborenen    
Kraam-, kind- en jeugdzorg | 2    
Zorgcategorieen    
De melkfabriek    
Verloskunde, gynaecologie en kindergeneeskunde    
Kerncompetenties kraamverzorgenden in ontwikkeling    
Integrale geboortezorg    
Tonusonderzoek bij kinderen    
Een professionele kijk op borstvoeding    
Kraamzorg    
Kind- en kraamzorg    
Inspanningsfysiologie bij kinderen    
De kwetsbaarheid van het jeugdige skelet: onderste extremiteit    
Standaarden advisering borstvoeding    

Imprints

Bohn Stafleu van Loghum

Bewegingsleer | 3    
Van contractie naar actie    
De aanpak van onderzoek    
Oog voor de doelgroep    
De overkappingsprothese op natuurlijke pijlerelementen en implantaten    
Groepspsychotherapie in theorie en praktijk    
Orientatie in de psychotherapie    
Angst, fobieen en dwang    
Gesprekstechniek    
Verpleegkunde in perspectief    
Hemiplegie 2 de romp centraal    
De partiele prothese    
Aandoeningen van het bewegingsapparaat    
Drieluik mondelinge communicatie ii    
Ambulante behandeling van eetstoornissen    
Preventie van psychosociale problemen bij kinderen en jeugdigen    
Orthopedische geneeskunde | 1 extremiteite    
Wervelkolom    
Instellingssupervisie    
Teamrol & taal    
Het geneesmiddel en zijn toepassing    
Kinder- en adolescentenpsychiatrie    
Orientatie in de sociale psychologie    
Begeleiden van groepen    
Anders kijken    
Gastro-enterologie formularium    
Methodisch werken in de sociaaljuridische hulp- en dienstverlening
Leercoaching in het beroepsonderwijs 1 en 2    
Gezonde en zieke mensen    
Schemagerichte therapie in groepen    
Schemagerichte therapie in groepen    
Beeldcommunicatie
Urologie    
Leven met chronische hoofdpijn + audio CD    
Help! Mijn kind heeft faalangst    
Ik bepaal    
Geneeskundige adresgids Nederland | 1 Nederland 2015-2016    
Niet meer door het lint    
Het Tandheelkundig Jaar 2009    
Magnetic Resonance Imaging    
Jaarboek fysiotherapie kinesitherapie | 2012    
Sociale kaart geestelijke gezondheidszorg | 2014
Bewegingsapparaat    
Het Tandheelkundig Jaar | 2012    
Verbeter je slaap    
Kind in ontwikkeling    
Kleine chirurgische ingrepen    
Patiëntveiligheid    
Coachen in samenwerkingsrelaties    
Agressief gedrag bij dementie