dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
ISBN
9789490962609

verschijningsdatum
13/09/2012

Reeksen

Parlementaire geschiedenis arbeidsrecht

Arbeidsomstandighedenwet    
Wet aanpak schijnconstructies    
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet herziening Wet arbeid vreemdelingen    
Wet melding collectief ontslag
Wet op de ondernemingsraden
Wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen    

Personen

J. van Drongelen

Arbeidsomstandighedenrecht | 2: Arbeidstijden gebundeld    
Arbeidsomstandighedenrecht | Deel 1 Een introductie    
Arbeidsomstandighedenwet    
Arbeidstijdenwet    
Arboinformatie 30, Jongeren en Arbeid
Arbowetgeving compact | Editie 2013/2014    
Arbowetgeving compact | Editie 2014/2015    
Bijzondere bedingen aansprakelijkheid gelijke behandeling overgang van de onderneming    
CAO-recht    
Certificering op het terrein van de arbeidsomstandigheden    
De Arbowet geschetst    
De collectieve arbeidsovereenkomst en het algemeen verbindend verklaren van bepalingen daarvan | 4
De goedkeuringswet van het Maritiem Arbeidsverdrag
De ontslagpraktijk van het UWV    
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof    
De tijdelijke arbeidsovereenkomst in de praktijk    
De vrijheid van arbeidkeuze en de regeling van nevenarbeid in collectieve arbeidsovereenkomsten
De wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)
De wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM)
De wilsgebreken en de bedenktermijn in de Wwz    
Effectief Verplegen | Handboek ter onderbouwing van het verpleegkundig handelen    
Geschillenregelingen in collectieve arbeidsovereenkomsten
Handboek Arbeidstijdenwet
Handboek arbeidstijdenwet | editie 2013-2014    
Handboek arbobeleidsregels | 2013/2014    
Handboek arbobeleidsregels | 2014-2015    
Handboek Arbobeleidsregels | 2015-2016
Handboek arbobeleidsregels | 2016-2017    
Handboek arboregeling | 2014-2015    
Handboek Arbowet | 2015-2016
Handboek Arbowet | 2016-2017    
Handboek Arbowet | 2017-2018    
Handboek Arbowet 2013-2014
Het minimumloon gebundeld    
Het ontslagrecht in de praktijk    
Het sociaal plan
Implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag in de Nederlandse wetgeving
Implementatie van het maritiem arbeidsverdrag in de Nederlandse wetgeving    
Implementatie van het maritiem arbeidsverdrag: de zeearbeidsovereenkomst
Implementatie wijzigingen Code en aanhangsels Maritiem Arbeidsverdrag    
Individueel arbeidsrecht | 1 Vakantie en verlof    
Individueel arbeidsrecht | 3 ontslagrecht    
Individueel arbeidsrecht | deel 1    
Individueel arbeidsrecht | Deel 2 Bijzondere bedingen, aansprakelijkheid, gelijke behandeling, overgang van de onderneming    
Mens-arbeid-recht    
Ontslagrecht    
Ook de vakantieregeling komt uit Europa    
Sociaal Recht: tussen behoud en vernieuwing
Vakantie in juridisch perspectief    
Vakverenigingsvrijheid
Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding    
Van de afschaffing van het verbod van coaltie naar bescherming van de vrijheid van arbeid
Verbod van werktijdverkorting
Verlof op niet christelijke feestdagen in collectieve arbeidsovereenkomsten | deel 7    
Vredesplicht- en openbreekclausules in collectieve arbeidsovereenkomsten    
Wet aanpak schijnconstructies    
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet herziening Wet arbeid vreemdelingen    
Wet melding collectief ontslag
Wet op de ondernemingsraden    
Wet op de ondernemingsraden
Wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen    

A.D.M. van Rijs

De goedkeuringswet van het Maritiem Arbeidsverdrag
De ontslagpraktijk van het UWV    
Geschillenregelingen in collectieve arbeidsovereenkomsten
Handboek Arboregeling 2019
Het ontslagrecht in de praktijk    
Implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag in de Nederlandse wetgeving
Implementatie van het maritiem arbeidsverdrag in de Nederlandse wetgeving    
Implementatie van het maritiem arbeidsverdrag: de zeearbeidsovereenkomst
Implementatie wijzigingen Code en aanhangsels Maritiem Arbeidsverdrag    
Sdu Wettenbundel (set 2 ex) | Sociaal Juridische Dienstverlening deel A 2018-2019    
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wetgeving SJD | A en B 2014-2015    
Wetgeving SJD HBO recht P en A | Studiejaar 2012/2013 deel A en B    
Wetgeving SJD-A set van 2    
Wetgeving SJD/HBO-recht/P&A | 2012-2013 Delen A en B    
Wetgeving SJD/HBO-recht/P&A | Studiejaar 2011-2012 Deel A/B    
Wetgeving sociaal juridische dienstverlening | 2011-2012    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht