dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Aanbieden van activiteiten in het pedagogische werk
ISBN
9789006924695

verschijningsdatum
01/11/2011

Personen

M. van Eijkeren

Aanbieden van activiteiten in het pedagogische werk
Aanbieden van activiteiten in het pedagogische werk    
Activiteiten bij leren    
Algemene professionaliteit (4.58)    
Begeleiding onderwijsprocessen | 4.6 | Leerboek    
Didactiek in het onderwijs    
Didactische ondersteuning | 4.61 | Leerboek    
Functioneren in de school | 4.62 | Leerboek    
Leefomgeving    
Leefomgeving MZ | niveau 3/4 | Theorieboek    
Methodiek van begeleiden    
Methodische vaardigheden | 2 401 | Theorieboek    
Onderwijs als werkveld    
Ontwikkeling en opvoeding    
Opvoeden en begeleiden van kinderen    
Opvoeden/begeleiden van kinderen    
Orientatie op sociaal-agogisch werk    
Orientatie sociaal-agogisch werk    
Pedagogisch didactisch begeleiden    
Pedagogisch-didactisch begeleiden    
Pedagogische begeleiding | 4.59    
Sociale vaardigheden | 302 Communicatie en sociale vaardigheden    
Werken in het basisonderwijs    
Werken in het basisonderwijs    

S. Oostra

Aanbieden van activiteiten in het pedagogische werk
Aanbieden van activiteiten in het pedagogische werk    
Activiteiten bij leren    

H. Hautvast-Haaksma

Aanbieden activiteiten maatschappelijke zorg    
Aanbieden van activiteiten in het pedagogische werk
Aanbieden van activiteiten in het pedagogische werk    
Activiteiten bij leren    
Algemene professionaliteit (4.58)    
Begeleiden SD | 311 | Theorieboek    
Begeleiding onderwijsprocessen | 4.6 | Leerboek    
Bieden van ondersteunende begeleiding    
Burger en werknemer    
Burger en werknemer    
De professionele pedagogisch werker    
De professionele werker in de maatschappelijke zorg    
Didactische ondersteuning | 4.61 | Leerboek    
Gehandicaptenzorg | 315 | Leerlingenboek    
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang    
Individu en samenleving | 204    
Leefomgeving    
Mens, arbeid en samenleving | 305 De veranderende samenleving    
Methodisch handelen maatschappelijke zorg    
Methodische vaardigheden | 1 301 Achtergrond en socialisatie van doelgroepen | Leerlingenboek    
Methodische vaardigheden | 1 301 Communicatie, observeren en rapporteren    
Methodische vaardigheden | 1 301 Kennis van doelgroepen    
Methodische vaardigheden | 1 301 Methodisch werken    
Methodische vaardigheden | 1 301 Orientatie op doelgroepen    
Methodische vaardigheden | 2 401 | Theorieboek    
Onderwijs als werkveld    
Ontwikkeling en opvoeding    
Opvoeden en begeleiden van kinderen    
Organisatorische vaardigheden | 1 303 Werken in een organisatie    
Orientatie sociaal-agogisch werk    
Pedagogische begeleiding | 4.59    
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg | niveau 4    
Professionaliteit en kwaliteitszorg | 304 Professioneel handelen in het welzijnswerk    
Sociale vaardigheden | 302 Communicatie en sociale vaardigheden    
Sociale vaardigheden | 302 Omgaan met client en met groepen    
Traject-Welzijn folio | MBO | Methodiek van begeleiden
Verzorgen | 308 Gezondheidskunde | Theorieboek    
Verzorgen | 308 Huishoudkunde | Theorieboek    
Zorg bij gezondheid, ziekte en ongeval    
Zorg bij gezondheid, ziekte en ongeval

NUR Codes (sub)

100 Educatieve uitgaven algemeen

200% Economie en M&O | Voor de onderbouw havo | Leeropdrachtenboek    
Botanisch woordenboek    
Portret, de variatie in de symmetrie
Spelling in beeld | 4a | Kopieerboek 4    
Klikklakboekje    
AusBlick | 2 | Kursbuch    
AusBlick | 1 Bruckenkurs | Kursbuch    
Basisboek bouwkunde
SK EDITIE 3 POP POMPOM
Veilig leren lezen | Letters | Letterbord    
Rekenen | Getallen en bewerkingen; Voor 1F; Deel 1 van 2    
Nederlands | Spreken en gesprekken; Voor 1F; Deel 3 van 5    
Rekenen | Meten en meetkunde; Tijd voor 1F    
Ik, leren werken | Zelfstandige externe stage; Deel 4 van 6    
Nederlands | Taalverzorging; Voor 1F - spelling; Deel 2 van 3    
Basisvaardigheden Nederlands | Deel 1 van 2    
Criminaliteit | Maatschappijleer 2 VMBO KGT | Examenkatern    
De vrijheid van de Sudbury Valley School    
Examenbundel | Vmbo-gt Nederlands 2014/2015    
Lespakket basisschool kinderboekenweek | 2014
Methoden die leerproblemen met 70% verminderen
Het kleine steentje in bomenland
Wat werkt op school    
Af en toe stemmen
Spelling 5x | Groep 8 | Maatschrift B
Taalverhaal.nu | Maatschrift G8 Spelling | Antwoorden    
Biologie | Havo    
Geschiedenis | Havo    
Geschiedenis | Vwo    
Anatomie en fysiologie van de mens    
Beheren en verzorgen goederenstroom en voorraad    
Pakket ondernemend leren manager handel en iServices
Ondernemendleren manager handel ringband en iServices
Pakket Ondernemend leren verkoopspecialist basis
Opleidingspakket bedrijfseconomie voor de manager handel    
Pakket Ondernemendleren verkoper basis
Pakket Marketing vd ondernemer
Taalverhaal.nu | Spelling groep 6 | Handleiding    
Mama zei dat ik zou sterven    
Marktonderzoek | voor MBO    
Carte orange | 3 Havo Edition navigo | Cahier d'activites    
Samengevat taal | mbo taal 3f    
Carte orange | 3 vwo Edition navigo | Cahier d'activites    
Het verhaal van het (onbegrepen)kind
Facetten van de planologie    
Taal | 4B | werkschrift
Taalverhaal.nu | b groep 4 spelling | werkschrift
Examen doe je samen    
Theorie-examen halen? Bromfiets    
SK EDITIE 3 ANKER GEZONDHEID