dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Sociaalrechtelijke aspecten van herstructurering
ISBN
9789077320198

verschijningsdatum
15/01/2006

Reeksen

Re-organisatie, Fusie en Overname

Estateplanning een praktische benadering
Herstructurering en reorganisatie    
Juridische fusie en splitsing    
Sociaalrechtelijke aspecten van herstructurering
Sociaalrechtelijke aspecten van herstructurering

Personen

G.J.J. Heerma van Voss

Arresten arbeidsrecht 2015/2016
Bijzondere overeenkomsten | 5 Arbeidsovereenkomst    
Bijzondere overeenkomsten | V Arbeidsovereenkomsten    
De zieke werknemer    
Inleiding Nederlands sociaal recht    
Inleiding Nederlands sociaal recht    
Inleiding Nederlands sociaal recht    
Inleiding Nederlands sociaal recht    
Sociaalrechtelijke aspecten van herstructurering
Sociaalrechtelijke aspecten van herstructurering
socialezekerheidsrecht    
Verzekering en privatisering sociale zekerheid | Preadvies 1999
Wet bescherming persoonsgegevens    
Wetgeving sociaal recht | 2013/2014    
Wetgeving sociaal recht | 2014/2015    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2017/2018    
Wetgeving sociaal recht 2010-2011    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Rechtspraak Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
Patientveiligheid en patientenrechten