dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Burger en werknemer
ISBN
9789006815610

verschijningsdatum
22/08/2014

Personen

R.F.M. van Midde

Begeleider gehandicaptenzorg MZ | Niveau 3 | Werkboek    
Burger en werknemer
Burger en werknemer    
Dienstverlenende werkzaamheden | mbo | werkboek niveau 2    
Dienstverlenende werkzaamheden | niveau 2 | Theorieboek    
Helpende Zorg en welzijn    
Jij als dienstverlener | Niveau 2    
Jij als dienstverlener | werkboek | niveau 2    
Kwaliteit en deskundigheid MZ | niveau 3/4 | Werkboek    
Kwaliteit en deskundigheid PW | niveau 3/4 | Theorieboek    
Kwaliteit en deskundigheid PW | niveau 3/4 | Werkboek    
Leefomgeving MZ | niveau 3/4 | Werkboek
Medewerker facilitaire dienstverlening | niveau 2 | Theorieboek    
Medewerker sport en recreatie | niveau 2 | Theorieboek    
Methodiek MZ | niveau 3/4 | Werkboek    
Methodiek PW Werkboek | niveau 3/4 | Werkboek    
Methodiek PW | Theorieboek niveau 3/4    
Methodiek van begeleiden    
Onderwijsassistent Activiteiten bij leren PW | Niveau 4 | Werkboek    
Onderwijsassistent School en didactiek PW | niveau 4 | Theorieboek    
Onderwijsassistent School en didactiek PW | Niveau 4 | Werkboek    
Orientatie op sociaal-agogisch werk    
Pedagogisch klimaat PW Werkboek | niveau 3/4 | Werkboek    
Pedagogisch klimaat PW | niveau 3 & 4 | Theorieboek    
Thuisbegeleider MZ | Niveau 4 | Theorieboek    
Traject Welzijn | Kwaliteit en deskundigheid MZ niveau 3/4 | Werkboek    

E. van Soest

Burger en werknemer
Burger en werknemer    

A.C. Verhoef

Afdelingsprogramma verzorging | 2 Vmbo K | Werkboek    
Agogisch medewerker GGZ MZ | Niveau 4    
Agogisch medewerker GGZ MZ | Niveau 4 | Theorieboek    
BBL | Katern 11 orientatie op de sector Z&W 2    
BBL | Katern 12 omgaan met technologische ontwikkelingen en inleiding UV 2    
BBL | Katern 13 omgaan met technologische ontwikkelingen    
BBL | Katern 16 assisteren en verzorgen van ouderen    
BBL | Katern 7 zorg en hulpverlening    
Begeleiden niveau 4    
Begeleiden | niveau 3    
Begeleiden | niveau 3 | Theorieboek    
Begeleiden | Niveau 3 | Werkboek    
Begeleiden | niveau 4 | Theorieboek    
Begeleider gehandicaptenzorg MZ | Niveau 3 | Werkboek    
Burger en werknemer    
Burger en werknemer
Burger en werknemer    
Communicatie MZ | Basisboek theorie niveau 3 en 4    
Communicatie MZ | Niveau 3&4 | Werkboek    
Communicatie PW    
Communicatie PW | Theorieboek | niveau 3/4    
Gehandicaptenzorg    
Gehandicaptenzorg | 315 | Leerlingenboek    
Gehandicaptenzorg | Niveau 3 | Werkboek    
Gehandicaptenzorg | Niveau 4 | Theorieboek    
Gehandicaptenzorg | niveau 4 | Werkboek    
Intrasecotraal programma Zorg & Welzijn breed | 2 Vmbo B | Werkboek    
Kaderberoepsgerichte leerweg/intrasectoraal programma Zorg & Welzijn breed | 1 | Werkboek    
KBL/GL | Katern 11 orientatie op de sector Z&W 2    
KBL/GL | Katern 12 omgaan met technologische ontwikkelingen en inleiding UV 2    
KBL/GL | Katern 13 omgaan met technologische ontwikkelingen    
KBL/GL | Katern 17 assisteren en verzorgen van zieken    
KBL/GL | Katern 7 zorg en hulpverlening    
KBL/GL | Katern 9 sociaal-pedagogisch werk    
Methodiek MZ | niveau 3/4 | Theorieboek    
Methodiek MZ | niveau 3/4 | Werkboek    
Methodische vaardigheden 1 | 301 Handelen bij onvoorziene situaties    
Methodische vaardigheden | 1 301 Kennis van doelgroepen    
Ontwikkeling en activiteiten PW | Niveau 3 & 4 | Werkboek    
Ontwikkeling en opvoeding    
Persoonlijke verzorging MZ | niveau 3/4    
Persoonlijke verzorging MZ | niveau 3/4 | werkboek    
Professionaliteit en kwaliteitszorg | 304 Professioneel handelen in het welzijnswerk    
Sociale vaardigheden | 302 Omgaan met client en met groepen    
Thuisbegeleider MZ | Niveau 4 | Theorieboek    
Traject welzijn | Communicatie PW Niveau 3/4    
Traject Zorg Begeleiden | niveau 4    
Verzorgen | 308 Gezondheidskunde | Theorieboek    
Verzorgen | 308 Huishoudkunde | Theorieboek    
Verzorging PW | Niveau 3 & 4 | Werkboek
Verzorging PW | Niveau 3 & 4 | Werkboek    
Zorg & Welzijn breed | 1 GL | Werkboek    
Zorg bij gezondheid, ziekte en ongeval    
Zorg bij gezondheid, ziekte en ongeval

H. Hautvast-Haaksma

Aanbieden activiteiten maatschappelijke zorg    
Aanbieden van activiteiten in het pedagogische werk    
Activiteiten bij leren    
Algemene professionaliteit (4.58)    
Begeleiden SD | 311 | Theorieboek    
Begeleiding onderwijsprocessen | 4.6 | Leerboek    
Bieden van ondersteunende begeleiding    
Burger en werknemer    
Burger en werknemer
Burger en werknemer    
De professionele pedagogisch werker    
De professionele werker in de maatschappelijke zorg    
Didactische ondersteuning | 4.61 | Leerboek    
Gehandicaptenzorg | 315 | Leerlingenboek    
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang    
Individu en samenleving | 204    
Leefomgeving    
Mens, arbeid en samenleving | 305 De veranderende samenleving    
Methodisch handelen maatschappelijke zorg    
Methodische vaardigheden | 1 301 Achtergrond en socialisatie van doelgroepen | Leerlingenboek    
Methodische vaardigheden | 1 301 Communicatie, observeren en rapporteren    
Methodische vaardigheden | 1 301 Kennis van doelgroepen    
Methodische vaardigheden | 1 301 Methodisch werken    
Methodische vaardigheden | 1 301 Orientatie op doelgroepen    
Methodische vaardigheden | 2 401 | Theorieboek    
Onderwijs als werkveld    
Ontwikkeling en opvoeding    
Opvoeden en begeleiden van kinderen    
Organisatorische vaardigheden | 1 303 Werken in een organisatie    
Orientatie sociaal-agogisch werk    
Pedagogische begeleiding | 4.59    
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg | niveau 4    
Professionaliteit en kwaliteitszorg | 304 Professioneel handelen in het welzijnswerk    
Sociale vaardigheden | 302 Communicatie en sociale vaardigheden    
Sociale vaardigheden | 302 Omgaan met client en met groepen    
Traject-Welzijn folio | MBO | Methodiek van begeleiden
Verzorgen | 308 Gezondheidskunde | Theorieboek    
Verzorgen | 308 Huishoudkunde | Theorieboek    
Zorg bij gezondheid, ziekte en ongeval    
Zorg bij gezondheid, ziekte en ongeval

R.F.M. van Midde

Begeleider gehandicaptenzorg MZ | Niveau 3 | Werkboek    
Burger en werknemer
Burger en werknemer    
Dienstverlenende werkzaamheden | mbo | werkboek niveau 2    
Dienstverlenende werkzaamheden | niveau 2 | Theorieboek    
Helpende Zorg en welzijn    
Jij als dienstverlener | Niveau 2    
Jij als dienstverlener | werkboek | niveau 2    
Kwaliteit en deskundigheid MZ | niveau 3/4 | Werkboek    
Kwaliteit en deskundigheid PW | niveau 3/4 | Theorieboek    
Kwaliteit en deskundigheid PW | niveau 3/4 | Werkboek    
Leefomgeving MZ | niveau 3/4 | Werkboek
Medewerker facilitaire dienstverlening | niveau 2 | Theorieboek    
Medewerker sport en recreatie | niveau 2 | Theorieboek    
Methodiek MZ | niveau 3/4 | Werkboek    
Methodiek PW Werkboek | niveau 3/4 | Werkboek    
Methodiek PW | Theorieboek niveau 3/4    
Methodiek van begeleiden    
Onderwijsassistent Activiteiten bij leren PW | Niveau 4 | Werkboek    
Onderwijsassistent School en didactiek PW | niveau 4 | Theorieboek    
Onderwijsassistent School en didactiek PW | Niveau 4 | Werkboek    
Orientatie op sociaal-agogisch werk    
Pedagogisch klimaat PW Werkboek | niveau 3/4 | Werkboek    
Pedagogisch klimaat PW | niveau 3 & 4 | Theorieboek    
Thuisbegeleider MZ | Niveau 4 | Theorieboek    
Traject Welzijn | Kwaliteit en deskundigheid MZ niveau 3/4 | Werkboek    

NUR Codes (sub)

100 Educatieve uitgaven algemeen

200% Economie en M&O | Voor de onderbouw havo | Leeropdrachtenboek    
Botanisch woordenboek    
Portret, de variatie in de symmetrie
Spelling in beeld | 4a | Kopieerboek 4    
Klikklakboekje    
AusBlick | 2 | Kursbuch    
AusBlick | 2 | Arbeitsbuch    
AusBlick | 1 Bruckenkurs | Arbeitsbuch    
AusBlick | 1 Bruckenkurs | Kursbuch    
Basisboek bouwkunde
SK EDITIE 3 POP POMPOM
Veilig leren lezen | Letters | Letterbord    
Rekenen | Getallen en bewerkingen; Voor 1F; Deel 1 van 2    
Nederlands | Spreken en gesprekken; Voor 1F; Deel 3 van 5    
Rekenen | Meten en meetkunde; Tijd voor 1F    
Ik, leren werken | Zelfstandige externe stage; Deel 4 van 6    
Nederlands | Taalverzorging; Voor 1F - spelling; Deel 2 van 3    
Basisvaardigheden Nederlands | Deel 1 van 2    
Criminaliteit | Maatschappijleer 2 VMBO KGT | Examenkatern    
De vrijheid van de Sudbury Valley School    
Examenbundel | Vmbo-gt Nederlands 2014/2015    
Lespakket basisschool kinderboekenweek | 2014
Straffen is zinloos !
Methoden die leerproblemen met 70% verminderen
Greep krijgen op je studieloopbaan    
Het kleine steentje in bomenland
Wat werkt op school    
Af en toe stemmen
Spelling 5x | Groep 8 | Maatschrift B
Taalverhaal.nu | Maatschrift G8 Spelling | Antwoorden    
Biologie | Havo    
Geschiedenis | Havo    
Geschiedenis | Vwo    
Anatomie en fysiologie van de mens    
Beheren en verzorgen goederenstroom en voorraad    
Pakket ondernemend leren manager handel en iServices
Ondernemendleren manager handel ringband en iServices
Pakket Ondernemend leren verkoopspecialist basis
Opleidingspakket bedrijfseconomie voor de manager handel    
Pakket Ondernemendleren verkoper basis
Pakket Marketing vd ondernemer
Taalverhaal.nu | Spelling groep 6 | Handleiding    
Mama zei dat ik zou sterven    
Marktonderzoek | voor MBO    
Carte orange | 3 Havo Edition navigo | Cahier d'activites    
Samengevat taal | mbo taal 3f    
Carte orange | 3 vwo Edition navigo | Cahier d'activites    
Het verhaal van het (onbegrepen)kind
Facetten van de planologie    
Succesvol leren