dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
SIS Supports Intensity Scale (versie 1.2)
ISBN
9789031376919

verschijningsdatum
01/05/2010

Personen

B.R. Bryant

SIS Supports Intensity Scale (versie 1.2)
SIS Supports Intensity Scale (versie 1.2)    

James R. Thompson

SIS Supports Intensity Scale (versie 1.2)
SIS Supports Intensity Scale (versie 1.2)    
SIS Supports Intensity Scale Formulieren    

W.H.E. Buntinx

SIS Supports Intensity Scale (versie 1.2)
SIS Supports Intensity Scale (versie 1.2)    

NUR Codes (sub)

770 Psychologie algemeen

Ik ben niet meer vooruit te branden ...    
Cognitieve neuropsychiatrie    
Psychologie    
Organiseren van binnen naar buiten    
Het duiveltje van de geest    
Idolen van de psycholoog    
Strategieen in de psychotherapie    
De neurotische persoonlijkheid van deze tijd    
Het spel van de persoonlijkheid    
Onze innerlijke conflicten    
Mens worden    
Psychoanalyse en religie    
Een kwestie van hebben of zijn    
Freud's visie op de mens    
Anatomie van de menselijke destructiviteit    
De dramaturgie van het dagelijks leven    
Stigma    
Gestichten    
Gedrag in openbare ruimten
Zelfanalyse
Van burn-out ... ... naar heelheid    
Psychologische typen    
Archetypen    
Hoe gaat het met u?    
Groepspsychotherapie in theorie en praktijk    
Orientatie in de psychotherapie    
Angst, fobieen en dwang    
Individuele psychotherapie    
Ambulante behandeling van eetstoornissen    
Orientatie in de sociale psychologie    
Waar doen ze het van?    
Gelukkig nieuwjaar    
Hoe we onszelf voor de gek houden    
Ik raak alles kwijt - grote letter uitgave
Verwerken en versterken | Werkboek voor kinderen en jongeren bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie    
Verwerken en versterken | Werkboek voor ouders bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie    
Verwerken en versterken | Werkboek voor therapeuten bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie    
Seksuele ontwikkeling en de rol van broers en zussen    
Zelfverwonding als boodschap?    
De kleine Cialdini    
Geluksvogels
Het verbindende veld    
De kunst van het helpen    
Kind en familielot    
Als ik mijn ogen sluit kan ik je zien    
De helende werkelijkheid    
Zelfs als het me mijn leven kost    
Unraveling branding systems    
Vleugels voor verandering    
Succes in leven en werken    

BISAC Codes

EDUCATION / Evaluation & Assessment

Proeven van bekwaamheid helpende zorg en welzijn    
GVL Gezinsvragenlijst | Handleiding    
Schlichting test voor taalbegrip    
Five-Factor Personality Inventory II (FFPI-II) | Vragenlijst voor zelfoordelen van adolescenten (vanaf 11 jaar)    
Five-Factor Personality Inventory II (FFPI-II) | Vragenlijst voor zelf- en anderoordelen van volwassenen (vanaf 16 jaar)    
Schlichting test voor taalproductie | II | Handleiding    
Diagnostisch instrument voor apraxie van de spraak (DIAS)    
Meten in de praktijk    
Clinician - administered PTSD scale for children and adolescents (CAPS-CA) complete set    
Schlichting Test Turks Scoreformulier
Vragenlijst psychosociale vaardigheden (VPV)    
Vragenlijst psychosociale vaardigheden (VPV)formulieren    
Bekwaamheid op de proef gesteld    
OKIV-R sleutel    
Sociaal cognitieve vaardigheden test complete set    
Klinisch redeneren volgens de HOAC II    
Communicatieve Intentie Onderzoek - CIO
Clinician-Administered PTST Scale for Children and Adolescents (CAPS-CA) interviewboek
Five-Factor Personality | Inventory II (FFPI)    
SIS Supports Intensity Scale (versie 1.2)
SIS Supports Intensity Scale (versie 1.2)    
Leervoorwaardentest (LVT) Formulieren    
OKIV-R handleiding.
BDHI-D Buss-Durkee-Hostility Inventory - Dutch | Handleiding    
ASV Autisme spectrum vragenlijst    
GVL Gezinsvragenlijst Formulieren    
Autisme spectrum vragenlijst (ASV)    
AVL ADHD-Vragenlijst Formulieren    
NLD Profiel Formulieren    
VFO Vragenlijst Fundamentele Onthechting    
NLD Schalen voor 6-12 jaar    
NLD voorschoolse schalen    
SEV Sociaal Emotionele Vragenlijst Formulieren    
KKL De Korte Klachten Lijst    
OKIV-R vragenlijst voor kinderen ten aanzien van hun moeder    
OKIV-R vragenlijst voor kinderen ten aanzien van hun vader    
OKIV-R Vragenlijst voor ouders    
LLRV Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst    
SIS Supports Intensity Scale Formulieren    
NLD-schalen- handleiding
Schlichting Test voor Taalbegrip - Scoreformulieren
Julius Caesar gezegd te Waterloo    
SCVT Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test | Handleiding    
LLRV Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst Formulieren | Handleiding    
VFO Vragenlijst Fundamentele Onthechting | Handleiding    
KKL Korte klachtenlijst | Handleiding    
Scenario Test verbale-en non verbale communicatie bij afasie    
Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap    
BDHI-D Buss-Durkee Hostility Inventory-Dutch Formulieren    
ScreeLing Formulieren    
RVDLT    

MEDICAL / Physical Medicine & Rehabilitation

Kleine atlas van het speciaalonderwijs
Hoe je kijkt bepaalt wat je ziet    
SOS - snelle opvang bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking    
In Perspectief    
Geen gebrek    
SIS Supports Intensity Scale (versie 1.2)
SIS Supports Intensity Scale (versie 1.2)    
Kinderrevalidatie    
Handboek dwarslaesierevalidatie
Liefdewerk en oud papier    
SIS Supports Intensity Scale Formulieren    
ICF Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health    
Communicatie bij hersenletsel    
Ned. vertaling ICF C&Y version    
Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap    
Drugs en alcohol; Gebruik, misbruik en verslaving
Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap | DSVH    
Neurorevalidatie    
Evidence based diagnostics of musculoskeletal disorders in primary care    
ICF-CY
ICF
Clean    
Graded Exposure    
Manual of Dietetic Practice
Neurorevalidatie    

Imprints

Bohn Stafleu van Loghum

Vaardigheden basisverpleegkunde    
Basisverpleegkunde    
Bewegingsleer | 3    
Van contractie naar actie    
De aanpak van onderzoek    
Fysiologie van de voeding    
Oog voor de doelgroep    
De overkappingsprothese op natuurlijke pijlerelementen en implantaten    
Groepspsychotherapie in theorie en praktijk    
Orientatie in de psychotherapie    
Angst, fobieen en dwang    
Gesprekstechniek    
Verpleegkunde in perspectief    
Hemiplegie 2 de romp centraal    
De partiele prothese    
Individuele psychotherapie    
Aandoeningen van het bewegingsapparaat    
Drieluik mondelinge communicatie ii    
Ambulante behandeling van eetstoornissen    
Preventie van psychosociale problemen bij kinderen en jeugdigen    
Orthopedische geneeskunde | 1 extremiteite    
Wervelkolom    
Instellingssupervisie    
Teamrol & taal    
Het geneesmiddel en zijn toepassing    
Kinder- en adolescentenpsychiatrie    
Orientatie in de sociale psychologie    
Verwerken en versterken | Werkboek voor kinderen en jongeren bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie    
Verwerken en versterken | Werkboek voor ouders bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie    
Verwerken en versterken | Werkboek voor therapeuten bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie    
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren | in beeld    
De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk    
Proeven van bekwaamheid helpende zorg en welzijn    
Begeleiden van groepen    
Anders kijken    
Klinische zorg | Deelkwalificatie 412    
DSVH Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap | Handleiding    
Algemene ziekteleer voor tandartsen
Gastro-enterologie formularium    
Methodisch werken in de sociaaljuridische hulp- en dienstverlening
Liefde voor het leven    
Leercoaching in het beroepsonderwijs 1 en 2    
Patientveiligheid en patientenrechten    
Gezonde en zieke mensen    
Voorraadbeheer en logistiek    
Schemagerichte therapie in groepen    
Schemagerichte therapie in groepen    
Beeldcommunicatie
Opleiden van medisch specialisten    
Beroepspraktijkvorming verzorgende