dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Lessen uit crises en mini-crises 2019
ISBN
9789089741547

verschijningsdatum
23/11/2020

Personen

Menno van Duin

Basisboek integrale veiligheid
Evenementen    
Lessen in crisisbeheersing
Lessen uit crises en mini crises | 2013    
Lessen uit crises en mini-crises | 2012    
Lessen uit crises en mini-crises | 2014    
Lessen uit crises en mini-crises | 2016    
Lessen uit crises en mini-crises 2015    
Lessen uit crises en mini-crises 2017    
Lessen uit crises en mini-crises 2018    
Lessen uit crises en mini-crises 2019
Lessen uit crises en mini-crises 2019
Lessen uit crises en mini-crises 2019

Vina Wijkhuijs

Aanpak multi-problematiek bij gezinnen met een Roma-achtergrond    
Evenementen    
Lessen in crisisbeheersing
Lessen uit crises en mini crises | 2013    
Lessen uit crises en mini-crises | 2012    
Lessen uit crises en mini-crises | 2014    
Lessen uit crises en mini-crises | 2016    
Lessen uit crises en mini-crises 2015    
Lessen uit crises en mini-crises 2017    
Lessen uit crises en mini-crises 2018    
Lessen uit crises en mini-crises 2019
Lessen uit crises en mini-crises 2019
Lessen uit crises en mini-crises 2019

NUR Codes (sub)

740 Mens en maatschappij algemeen

Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld    
Grondslagen SPH    
Kinderen die haten    
De gezonde samenleving    
Marx, Freud en de vrijheid    
Gij zult zijn als goden    
De revolutie van de hoop    
De ouderdom    
De tweede sekse    
Supervoorspellers    
Geloven binnen en buiten verband    
Disentangling an invisible trade    
Governance of innovation project management
Human dignity    
Erven en Schenken
Dokter is ziek    
De cultuur van angst    
Wetstratees
Van Ver    
Het communistisch manifest    
Begeleiden van groepen    
Anders kijken    
Verbinding verbroken    
Regine regulations in Europe    
Leren uit de ontmoeting    
Methodisch werken in de sociaaljuridische hulp- en dienstverlening
Ontvoerd    
Kleine verhalen    
Het wilde denken
Ambtenaar op expeditie !    
De versplinterde samenleving    
Politiek cynisme    
Praktijkgerichte Sociale Vaardigheden    
Moord en doodslag
Familiedrama's    
Depressie is geen ziekte    
Dynamism in Islamic Activism    
Nut en noodzaak van de mondiale voetafdruk
Basisprincipes praktijkonderzoek    
Vernederd, verkracht, verborgen
Seizoenen van de tijdgeest    
De gave van ADHD    
No time    
De shockdoctrine    
Hoe ongelijk is Nederland?
Welvaart in Nederland | 2014    
Adam en Eva in China    
Veroordeeld tot verbondenheid    
Leven met gemis    
Moeders van Afrika    

BISAC Codes

POLITICAL SCIENCE / Public Policy / General

De boete in balans    
De oplossing    
Dissidenten & vredessjoemelaars    
Democratie zkt vertrouwen    
Wat op het spel staat    
De streep wordt een rivier    
Wereld in beweging    
Publieke professionals    
De veranderende rol van de public controller    
Het Binnenhof blijft verbazen    
Hoe je stopt met plastic    
Verkeer(d) verbonden    
Oproep van een waakhond    
Wat doen ze daar eigenlijk?    
Inside The Behavioural State    
De verloren zoon    
De prijs van het paradijs    
Ik wacht    
It is all about integrity, stupid    
Smart Hybridity    
Lessen uit crises en mini-crises 2018    
Verwarring in het land van Henk & Ingrid    
Dat had niet zo gemoeten!    
Combineer wat je hebt    
Eigen redder in de nood    
De ban van beheersing    
Een klein land met verre uithoeken    
Leren loslaten    
Goed geschoold    
Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw    
Lessen uit crises en mini-crises 2019
Lessen uit crises en mini-crises 2019
Lessen uit crises en mini-crises 2019
Een beetje integer bestaat niet    

POLITICAL SCIENCE / Public Policy / Communication Policy

Effectieve Interculturele Communicatie    
Designing With and within Public Organizations    
Lessen uit crises en mini-crises 2018    
Staging China
Lessen uit crises en mini-crises 2019
Lessen uit crises en mini-crises 2019
Lessen uit crises en mini-crises 2019
Policor in de polder
Policor in de polder

Imprints

Boom bestuurskunde

Onder de motorkap van de modernisering    
Waarom morele vragen politiek urgent worden    
Beleid in beweging    
Lessen uit crises en mini-crises | 2014    
Politiek    
Ontzuilde bezieling    
Een derde weg ter bevordering van burgerinitiatieven?    
Strategisch gedrag in netwerken    
Keteninformatisering in kort bestek    
Van aanvallen! naar verdedigen?    
Gezocht: Pioniers    
Samenwerken en regisseren    
Synchrone besluitvorming    
Beleidsinstrumentatie    
Nieuwe tegenstellingen    
Toekomst van de bestuurskunde    
Voorbij de eeuw van bureaucratie    
Veerkrachtig bestuur    
Management in netwerken    
Publiek-private samenwerking    
Het probleem samenwerken    
De digitale kooi    
Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie    
Coproductie in de publieke sector    
Evenementen    
Beleidsconstructie, coproductie en communicatie    
Wereld in beweging    
Publieke professionals    
De veranderende rol van de public controller    
Burgers, bestuur en brandweer    
De institutionele crisis van de rechtsstaat    
Lessen uit crises en mini-crises 2017    
Verkeer(d) verbonden    
Het gras bij de buren    
Wat doen ze daar eigenlijk?    
De verdachte in de ketens    
Het seculiere experiment    
Valkuilen voor wethouders    
Handhaving    
Bouwen aan maatschappelijke waarden    
Ontsporende vrijheid    
Ondernemen in de open samenleving    
Introductie (internationale) mediation    
De sterrendans van Europa    
Pragmatisch verzet tegen cultuurpessimisme    
Lessen uit crises en mini-crises 2018    
Dat had niet zo gemoeten!    
Eigen redder in de nood    
De ban van beheersing    
Politiek