dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Letselschade verzekerd
ISBN
9789059316201

verschijningsdatum
19/10/2020

Reeksen

Groningen Centre for Law and Governance

Cafés in opstand    
Causaliteit in letselschadezaken    
De stap naar hoger beroep    
Derdenschade    
Digitaal privaatrecht    
Dwingend privaatrecht op maat    
Geen loterij zonder nieten    
Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht    
Letselschade en Europa    
Letselschade verzekerd
Letselschade verzekerd
Overeenkomsten in letselschadezaken
Schadebegroting in letselschadezaken    
Verkeersaansprakelijkheid    

Personen

A.J. Verheij

Beter burgerlijk recht    
Beter burgerlijk recht    
Bijzondere overeenkomsten    
Bijzondere overeenkomsten    
Capita civilologie    
Capita civilologie    
Digitaal privaatrecht    
Hanteerbaar privaatrecht    
Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht    
Letselschade verzekerd
Letselschade verzekerd
LSA Revisited. Welke lessen zijn er nog te leren    
Oneerlijke handelspraktijken    
Onrechtmatige daad    
Waarschuwen voor termijnen    

H. Vorsselman

Causaliteit in letselschadezaken    
De waarde van smartengeld    
Derdenschade    
Letselschade en Europa    
Letselschade verzekerd
Letselschade verzekerd
Schadebegroting in letselschadezaken    
Werkgeversaansprakelijkheid: een grensverleggend debat    
Whiplash juristen aan het woord    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Insurance

Knelpunten in het verzekeringsrecht | Deel 2    
De aansprakelijkheidsverzekering    
Knelpunten in het verzekeringsrecht | Deel 3    
Premiebetaling in het verzekeringsrecht    
De verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigd agent    
Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden    
Insurance Aspects of Cross-Border Road Traffic Accidents    
Verkeersaansprakelijkheid    
De zorgverzekering    
Wetgeving collectieve actie    
Banken en verzekeraars op weg van bail-out naar bail-in
Letselschade verzekerd
Letselschade verzekerd

LAW / Liability

Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Uw plicht, onze zorg?!    
Insurance Aspects of Cross-Border Road Traffic Accidents    
Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht en Goederenrecht 2019/2020    
Psychische schade    
Verkeersaansprakelijkheid    
Wetgeving collectieve actie    
Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht en Goederenrecht | 2020/2021    
Overheidsaansprakelijkheid in milieu- en gezondheidszaken
Als ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld?    
Met scherpe pen
Secundaire Aansprakelijkheid
Secundaire Aansprakelijkheid
Letselschade verzekerd
Letselschade verzekerd
Geestelijke stoornis in juridisch perspectief    

LAW / Personal Injury

Uw plicht, onze zorg?!    
Verkeersaansprakelijkheid    
LSA Revisited. Welke lessen zijn er nog te leren    
Letselschade verzekerd
Letselschade verzekerd

Imprints

Boom juridisch

Kern van het internationaal publiekrecht    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Management & Organisatie binnen de professionele juridische dienstverlening    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
(Je) geld of je leven (terug)    
Overarching views of crime and deviancy    
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Toegang tot de rechter    
Alleen voor de vorm?    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De gouden rugzak    
Het grievenstelsel, nog van deze tijd?    
Medische aansprakelijkheid    
Nederlands recht begrepen    
Staatsrecht    
Strafrecht    
Verbintenissenrecht begrepen    
Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie    
Door meten tot weten    
Personen- en familierecht    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht & Reorganisatie    
Internationale kinderontvoering    
Belastingheffing voor ondernemers | 2014/2015 | Theorieboek    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De onverplichte tegemoetkoming    
WWZ in praktijk    
Capita selecta cao-recht    
Jaarrekeninglezen voor juristen    
De prijs van het instrumentalisme    
Dragers van het recht    
Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht    
Casuïstiek Vennootschapsbelasting    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
De stap naar hoger beroep    
Hoofdzaken belastingrecht    
Internationaal handelsrecht    
Goederenrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Erfrecht en schenking    
Dialectiek van nationaal en internationaal strafrecht    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
Het besluit voorbij