dit werk kent de volgende uitvoeringen

Pakket
GWW-kengetallenserie 2020 (4 boeken)
ISBN
9789492610850

verschijningsdatum
25/11/2019

Reeksen

GWWkengetallenserie

GWW-kengetallenserie 2020 (4 boeken)
GWW-kengetallenserie 2020 (4 boeken)
Kengetallen inrichting bedrijfsterreinen 2020
Kengetallen kleine (re)constructies 1, 2020
Kengetallen kleine (re)constructies 2, 2020
Kengetallen onderhoud wegverharding 2020

NUR Codes (sub)

950 Technische wetenschappen algemeen

Theoretische mechanica    
Werktuigbouwkundig tekenen    
CAN en EOBD    
Adobe illustrator CC
Lokaal energieneutraal    
Basisboek Human Technology Interaction    
Kengetallen bouwprojecten elektrotechnische installaties | 2015
Taxatieboekje gebouwschade | 2015
(Her)bouwkosten woningen | 2015    
(Her)bouwkosten bedrijfspanden    
Taxatieboekje (her)bouwkosten agrarische gebouwen | 2015    
Serie taxatieboekjes | 2015
Elektronica voor Dummie    
Wetgeving bouw en omgeving | Editie 2013    
Vastgoedmarkt 40 jaar    
(Over)spannend staal | 5 Staalprofielen    
Rekenvoorbeelden | 4 (Over)spannend staal    
Basis constructieleer    
Construeren A | 2 (Over)spannend staal    
Optihalisatie    
Weervast staal    
Kracht + vorm    
Staal-beton    
Leren van instortingen    
Brand    
Verdiepingbouw met staal
Vastgoedmanagement    
Het ontwerpen van woningen    
Veiligheid en milieu in laboratoria
Electronic power control 2. Electronic motor control
Electronic power control | i Power electronics    
De toegevoegde waarde van architectuur    
Kengetallen schoonmaakwerk instellingen | 2015
Kengetallen schoonmaakwerk bedrijfspanden | 2015
FM kosten september | 2014
Calculatieboekje schoonmaakwerk | 2015
FM Kostenkengetallen | 2015
De kleur van de stad    
Basisboek duurzame ontwikkeling    
Railbevestigingen
Between rail and sleeper
Adverse physical conditions and the experienced contractor
Het Architectonisch Geheugen The Architectural Memory    
Uniforme Administratieve Voorwaarden | integrale editie 1995    
Toegepaste bouwfysica en instalaties    
De kracht van het evenwicht    
Steam energy or Atomic energy    
Stoom of atoom?    
Inspiratieboek
Infrastructure and regional development in Indonesia

BISAC Codes

TECHNOLOGY & ENGINEERING / Civil / General

GWWkengetallenserie 2019 (4 boeken)
Kengetallen kleine (re)constructies 1 | 2019    
Kengetallen kleine (re)constructies | 2-2019    
Kengetallen onderhoud wegverharding 2019    
Kengetallen inrichting bedrijfsterreinen 2019    
Kengetallen kleine (re)constructies 1, 2020
Kengetallen kleine (re)constructies 2, 2020
Kengetallen onderhoud wegverharding 2020
Kengetallen inrichting bedrijfsterreinen 2020
GWW-kengetallenserie 2020 (4 boeken)
GWW-kengetallenserie 2020 (4 boeken)

Imprints

Vakmedianet BouwCommunities B.V.

De overheid als klant    
Klimaatbeheersing | 1 Warmtetechnieken    
Handboek Bouwbesluit 2012 | 2017-2018    
Werktuigbouwkundige installaties | 2019    
Power Quality    
EMC van Installaties    
Bouwbesluit 2012 | 2017-2018    
Verbeelding bouwbesluit 2012 brandveiligheid | editie 2017-2018    
Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen Bouwkundig | 2017-2018    
Verbeelding Bouwbesluit 2012 Bouwfysica | Editie 2017-2018    
Handboek NEN 3140
De elektrische woonhuisinstallatie    
Omgevingswet in kort bestek    
FM-kosten deel 1 (april) 2018
Kengetallen schoonmaakwerk Instellingen 2019
Kengetallen schoonmaakwerk Bedrijfspanden 2019
Vastgoedmarkt exploitatiewijzer | 2018    
Calculatieboekje Schoonmaakwerk 2019
FM-Kostenkengetallen 2019
Bouwdeelkosten Installaties 2019
Bouwdeelkosten Bouwkundig 2019
Schilderkosten 2019
Klimaatbeheersing 2 | luchtbehandeling, ventilatie en koeling    
Aanbesteden doe je zo
Vergunningvrij bouwen    
TAXATIE serie 2019 (4 boeken)
Verbeelding Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid | 2018/2019    
Verbeelding bouwbesluit 2012 bouwfysica | editie 2018/2019    
Veiligheids Zakboekje 2019    
Bouwbesluit 2012 | 2018/2019    
Veiligheids Zakboekje | 2019    
Handboek Bouwbesluit 2012 | editie 2018/2019    
Gebouwschadeboekje | 2019    
(Her)bouwkosten woningen | 2019    
(Her)bouwkosten bedrijfspanden 2019    
(Her)bouwkosten agrarische gebouwen | 2019    
GWWkengetallenserie 2019 (4 boeken)
Dace Price Booklet    
FM-Kosten deel 2 (september) 2018
Kengetallen kleine (re)constructies 1 | 2019    
Kengetallen kleine (re)constructies | 2-2019    
Kengetallen onderhoud wegverharding 2019    
Kengetallen inrichting bedrijfsterreinen 2019    
Bouwkundig werk | 2019    
Elektrotechnische installaties | 2019    
Bomenwerk kosten en techniek | 2019    
Mijn Aannemerswerk
Mijn Stut- en sloopwerk
Mijn Metselwerk
Mijn timmerwerk