dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Gids openbaarheid van bestuur, van Wob naar Wet open overheid
ISBN
9789492952271

verschijningsdatum
11/11/2019

Personen

Caroline Raat

Gids openbaarheid van bestuur, van Wob naar Wet open overheid
In bezwaar    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht

Imprints

Berghauser Pont Publishing

Handboek Wet Verbetering Poortwachter    
De wereld van renovatie en transformatie
Handboek milieurecht
Serie bijzondere wetgeving | deel 9 | vraag & antwoord
Woningcorporaties in een nieuwe werkelijkheid
Werken met het activiteitenbesluit en de activiteitenregeling
Bouwbesluit 2012
Tekst & Toelichting Omgevingswet
Werken met de Omgevingswet
Gemeenterecht in de praktijk
Bestuursrechtspraak op thema | 2016
Checklist privacy: privacybeleid in 30 checklists
Tekst & Toelichting Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Omgevingsbesluit
Besluit bouwwerken leefomgeving
Besluit kwaliteit leefomgeving
Besluit activiteiten leefomgeving
Vergunningvrij bouwen
Wetsteksten Natuurbescherming
Invoeringswet Omgevingswet
Handboek ruimtelijke ordening & bouw
Planschade en nadeelcompensatie
Tekst & toelichting aanvullingswetten omgevingswet
Woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid
Hoofdstukken Aanbestedingsrecht
Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen
Handboek wet natuurbescherming
Externe veiligheid en ruimte
Wetsteksten Omgevingsrecht
Wetsteksten Ruimtelijke Ordening
Zakboek Raadsleden    
Werken met de Omgevingswet, derde druk
Rechtspraak en Regelgeving Aanbestedingsrecht | 2017
Tekst & toelichting omgevingswet 2017
Omgevingskwaliteit en ruimte
Asbest, toezicht en handhaving
Checklist Privacy
Werken met het Omgevingsplan
Zakboek Statenleden
De sociale gemeente?
Juridisch zakboek raadsgriffier
Puzzelen in het sociaal domen
Kernregelingen voor de uitvoering van het sociaal domein 2019
Preserving Airspace Access for Air Sports
Bouwbesluit 2012
Een nieuwe uitdaging met Parkinson
Transformatie en renovatie van vastgoed
Tekstuitgave Omgevingswet, volledig geconsolideerde wettekst
Lexicon Aanbesteding
Wetteksten omgevingswet