dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
EL DERECHO INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO
ISBN
9789462406018

verschijningsdatum
17/04/2019

Reeksen

Discover International Law

DÉCOUVRIR LE DROIT INTERNATIONAL
Discover International Law
EL DERECHO INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO
EL DERECHO INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO
Ontdek het internationale recht

Personen

Willem van Genugten

De lange adem van recht en (v)rede    
Découvrir le droit international
DÉCOUVRIR LE DROIT INTERNATIONAL
Discover International Law
EL DERECHO INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO
EL DERECHO INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO
Harnessing intellectual property rights for development objectives    
Inspiration for global governance    
Mélanges en l’honneur de / Essays in honour of Dean Spielmann    
Ontdek het internationale recht
Ontdek het internationale recht
探寻国际法

Daniela Heerdt

Découvrir le droit international
DÉCOUVRIR LE DROIT INTERNATIONAL
Discover International Law
EL DERECHO INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO
EL DERECHO INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO
Mélanges en l’honneur de / Essays in honour of Dean Spielmann    
Ontdek het internationale recht
Ontdek het internationale recht
探寻国际法

Nico Schrijver

Découvrir le droit international
DÉCOUVRIR LE DROIT INTERNATIONAL
Discover International Law
EL DERECHO INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO
EL DERECHO INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO
Internationaal publiekrecht als wereldrecht    
Mélanges en l’honneur de / Essays in honour of Dean Spielmann    
Ontdek het internationale recht
Ontdek het internationale recht
探寻国际法

Karel van Kesteren

EL DERECHO INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO
EL DERECHO INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO
Verloren in wanorde    

Guayasén Marrero González

EL DERECHO INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO
EL DERECHO INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO
Normas internacionales de derecho de la nacionalidad

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Rechtspraak Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
Patientveiligheid en patientenrechten    

BISAC Codes

LAW / International

Kern van het internationaal publiekrecht    
Recht van de Europese Unie    
Hungarian yearbook of international law and European law | 2014    
Implementing the convention on the rights of the child in lusophone Africa    
Freedom of expression in a pluralistic world order    
The Law of International Organizations    
De sociale markteconomie van de EU en de kansen voor Nederland    
Desert in a reparative frame    
Hungarian yearbook of international law and european law 2015
VN Gehandicaptenverdrag    
Mélanges en l’honneur de / Essays in honour of Dean Spielmann    
Recht van de Islam 29    
Europese idealen    
Hungarian yearbook of International Law and European Law 2016    
Stability and differentiation in the European Union    
The Kampala convention and its contributions to international law    
Understanding kinship care of children in Africa    
Hungarian Yearbook of International Law and European Law | 2017    
Detentie van asielzoekers
Découvrir le droit international
Nationality law in the Eastern Hemisphere
The Right to a Fair Trial in International Criminal Proceedings    
Rethinking Expropriation Law III    
The Roundabouts of European Law and Economics    
Competition Law and Public Interests    
Fit for the Future?
Law of the European Union
A Concise Introduction to International Law    
The “Private” in Private International Law    
Rechtsvergelijking    
Justice in the modern world    
European Democracy
Upgrading Trade and Services in EU and International Economic Law
Contemporary Issues in International Law    
Intersecting Views on National and International Human Rights Protection/Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l'homme    
EL DERECHO INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO
EL DERECHO INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO
DÉCOUVRIR LE DROIT INTERNATIONAL
探寻国际法
Discover International Law
Ontdek het internationale recht
Internationaal fiscaal recht (E-BOEK)
Hungarian Yearbook of International and European Law 2018    
Article 6: Right to a Fair Trial
Cross-Border Employment and Social Rights in the EU Road Transport Sector    
Kern van het Europees recht    
Jurisprudentie en documentatie Internationaal publiekrecht    
The Charter and the Court of Justice of the European Union
Introduction to Law and Rights in Education
From Final Judgment to Final Resolution
Diaspora status and citizenship rights

Imprints

Wolf legal publishers

The relativity of wrongdoing
Legislation, a suitable case for policy
International standards on nationality law: texts, cases and materials
Crimmigration law in the European Union
De verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden
Digital evidence changing the paradigm of human rights protection
The Right to Life under Article 2 of the European Convention on Human Rights    
Voor wie niet in wonderen gelooft    
Overview of the case-law of the European court of human rights 2014
Aperçu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 2014
Aperçu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 2015
Direct international human rights obligations of non-state actors
Monitor Wsnp
Corruption and human rights
Reports of judgments and decisions; Recueil des arrêts et décisions | 2011-V    
Aperçu de la jurisprudence de la Cour 2016
European Privacy Regulation
A victimless crime    
Overview of the Case-Law of the European Court of Human Rights 2017
Future Technologies We Want    
Overheid en godsdienst    
Detentie van asielzoekers
Degelijk en betrouwbaar bestuur
Mutual Trust under Pressure, the Transferring of Sentenced Persons in the EU
Overheidsaansprakelijkheid in milieu- en gezondheidszaken
Het verhaal van een ramp
Aperçu de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme 2017
Cloud Computing and data protection
Opzegging van duurovereenkomsten
The Refugee Crisis: Factual Background and Legal Considerations
Normas internacionales de derecho de la nacionalidad
Migration and Religious Freedom
The Right to Education and Rights in Education
Institutional Models in Education
Cultural and Educational Rights in the enlarged Europe
Language and education
Sexual Violence against Child Soldiers
The Theory of Democractic Integration    
Crimes against Humanity in Kenya’ Post-2007 Conflicts
Central Asia
‘Wie ogen heeft om te zien’
De kwetsbare psychisch gestoorde verdachte in het strafproces
Digital Markets in the EU
Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2017
‘Wie ogen heeft om te zien’
Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting    
The Intra Corporate Transferee Directive
Wraak, herstel en verzoening aan de hand van enkele Griekse mythen
Legislative Proposal to Introduce Provisions Governing Restorative Justice Services into the Dutch Code of Criminal Procedure and Explanatory Memorandum    
De laatste megastal