dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren
ISBN
9789031362615

verschijningsdatum
01/12/2009

Personen

J.A. Burgers

Longcarcinoom en andere thoracale tumoren
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren | in beeld    

M.W.J.M. Wouters

Longcarcinoom en andere thoracale tumoren
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren | in beeld    

NUR Codes (sub)

870 Geneeskunde algemeen

Handboek transmurale zorg    
Kanker, wat heet?!    
Besliskunde in de radiologie    
De overkappingsprothese op natuurlijke pijlerelementen en implantaten    
De partiele prothese    
Kinder- en adolescentenpsychiatrie    
Acute psychiatrie    
ARAR verklaar | 2013    
Spreken en gesproken worden    
Wij zijn ons brein    
Organisatie van de gezondheidszorg    
Onzichtbaar ziek
Een vreemde ziekte    
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Disability care in Africa    
Nazorg bij implantaten    
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren | in beeld    
Gastro-enterologie    
Gynaecologie    
Kindergeneeskunde    
Oncologie    
Bewegingsapparaat    
Endocrinologie    
Geriatrie    
Huisartsgeneeskunde    
Nefrologie en urologie    
Psychiatrie    
Cardiologie en pulmonologie    
Recht en gezondheidszorg    
Onverklaarbaar bewoond    
In de spreekkamer van de psychiater    
De winstgevende tandartspraktijk    
Algemene ziekteleer voor tandartsen
Letsels van het steun- en bewegingsapparaat    
Gastro-enterologie formularium    
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Porseleinen facings    
Handboek cerebrovasculaire aandoeningen
Handboek mammacarcinoom
Probleemgeoriënteerd denken in de genetica in klinisch en ethisch perspectief    
Probleemgeoriënteerd denken in de cardiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de anesthesiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de huisartsgeneeskunde    
Handboek psychologische psychiatrie    
Handboek obsessieve-compulsieve stoornissen    
Handboek suicidaal gedrag    
De psychiater als coach    
Introductory Guide to Musculoskeletal Ultrasound for the Rheumatologist    
Gebitsontwikkeling    
Protocollaire diabeteszorg, mogelijkheden voor taakdelegatie    

BISAC Codes

MEDICAL / Oncology

Longcarcinoom en andere thoracale tumoren
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren | in beeld    
Oncologie en hematologie bij kinderen    
Oncologie    
Tussen hoop en vrees    
Oedeem en oedeemtherapie    
The history of oncology    
Behandeling van kanker. actuele inzichten voor arts en patient    
Mammacarcinoom    
Huidkanker in beeld    
Hematologie    
K en nu verder    
de geschiedenis van de oncologie    
Het oncologie formularium    
Zakboek ziektebeelden | Oncologie    
Ontwikkelingen in de oncologie    
Subfertilteit    
Red je vel    
Oncologie    
Leerboek oncologie    
Oncologie
Onmacht en daadkracht + 10 tips bij omgaan met naasten    
Mammacarcinoom en goedaardige mammapathologie in beeld    
De geschiedenis van de oncologie    
Cause and therapy in medicine
Mama's moed
Mama's moed    
Tussen hoop en vrees

MEDICAL / Pulmonary & Thoracic Medicine

Longcarcinoom en andere thoracale tumoren
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren | in beeld    
Kinderlongziekten    
Leven met astma bij kinderen    
Het COPD formularium    
Training van het cardiorespiratoir uithoudingsvermogen    
Leven met COPD    
Zorg rondom COPD    
COPD - een leidraad voor de praktijk    
Het pulmonaal formularium    
Veel gestelde vragen over COPD    
Zakboek ziektebeelden Longziekten    
Het astma formularium    
Leerboek longziekten    
Praktische handleiding longfunctietesten    
De CT-thorax    
Leidraad Longziekten    
Leven met astma bij kinderen    
Leven met COPD    
Praktische handleiding longfunctietesten

Imprints

Bohn Stafleu van Loghum

Vaardigheden basisverpleegkunde    
Basisverpleegkunde    
Bewegingsleer | 3    
Van contractie naar actie    
De aanpak van onderzoek    
Fysiologie van de voeding    
Oog voor de doelgroep    
De overkappingsprothese op natuurlijke pijlerelementen en implantaten    
Groepspsychotherapie in theorie en praktijk    
Orientatie in de psychotherapie    
Angst, fobieen en dwang    
Gesprekstechniek    
Verpleegkunde in perspectief    
Hemiplegie 2 de romp centraal    
De partiele prothese    
Individuele psychotherapie    
Video-hometraining in gezinnen    
Aandoeningen van het bewegingsapparaat    
Drieluik mondelinge communicatie ii    
Ambulante behandeling van eetstoornissen    
Preventie van psychosociale problemen bij kinderen en jeugdigen    
Orthopedische geneeskunde | 1 extremiteite    
Orthopedische geneeskunde en manuele therapie | 2 Wervelkolom    
Instellingssupervisie    
Teamrol & taal    
Het geneesmiddel en zijn toepassing    
Kinder- en adolescentenpsychiatrie    
Orientatie in de sociale psychologie    
Acute psychiatrie    
Verwerken en versterken | Werkboek voor kinderen en jongeren bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie    
Verwerken en versterken | Werkboek voor ouders bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie    
Verwerken en versterken | Werkboek voor therapeuten bij de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie    
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren | in beeld    
De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk    
Proeven van bekwaamheid helpende zorg en welzijn    
Begeleiden van groepen    
Anders kijken    
Klinische zorg | Deelkwalificatie 412    
DSVH Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap | Handleiding    
Algemene ziekteleer voor tandartsen
Gastro-enterologie formularium    
Methodisch werken in de sociaaljuridische hulp- en dienstverlening
Liefde voor het leven    
Leercoaching in het beroepsonderwijs 1 en 2    
Patientveiligheid en patientenrechten    
Gezonde en zieke mensen    
Voorraadbeheer en logistiek    
Schemagerichte therapie in groepen    
Schemagerichte therapie in groepen    
Beeldcommunicatie