dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Nazorg bij implantaten
ISBN
9789089761620

verschijningsdatum
20/10/2014

Reeksen

AccreDidact

Aandoeningen van het mondslijmvlies    
Behandeling van gebitsslijtage    
Cementen    
Chirurgische kroonverlenging    
de spuitafdruk    
Diagnostiek van gebitsslijtage    
Diepe carieslaesies    
Halitose
Het dahlconcept    
Het rode oog
Infectiepreventie in mondzorgpraktijken    
Kiespijn, dentogeen of niet-dentogeen?    
Kindvriendelijke mondzorg
Leukoplakie en daarop lijkende afwijkingen    
Nazorg bij implantaten
Nazorg bij implantaten    
Niet-restauratieve caviteitsbehandeling    
Omgaan met patienten zonder ziekte-inzicht    
Onvolgroeide gebitselementen met pulpaletsel    
Orthodontie en de algemeen practicus    
Parodontitis in relatie met hart- en vaatziekten    
Personeelsmanagement    
Risicoschatting bij cariësdiagnostiek en -behandeling gebaseerd op risicoschatting    
Rontgenologische afwijkingen van het kaakbot    
Slaapapneu    
Tandheelkunde pakket | Jaargang 2012
Tandheelkunde pakket | Jaargang 2012/2013
Tandheelkunde pakket | Jaargang 2013
Tandheelkundige radiologie    
Technische complicaties bij implantaatgedragen constructies    
TMD-pijn e    
Veilig werken in de tandartspraktijk    

Personen

Gordon van der Avoort

Nazorg bij implantaten
Nazorg bij implantaten    
Professionele gebitsreiniging    
Technische complicaties bij implantaatgedragen constructies    

J.V. Laverman

Chirurgische kroonverlenging    
de spuitafdruk    
Het dahlconcept    
Nazorg bij implantaten
Nazorg bij implantaten    
Restaureren na endodontische behandeling
Technische complicaties bij implantaatgedragen constructies    
Volledig keramische restauraties
Volledig keramische restauraties | Studenteneditie

NUR Codes (sub)

870 Geneeskunde algemeen

Handboek transmurale zorg    
Kanker, wat heet?!    
Besliskunde in de radiologie    
De overkappingsprothese op natuurlijke pijlerelementen en implantaten    
De partiele prothese    
Kinder- en adolescentenpsychiatrie    
Acute psychiatrie    
ARAR verklaar | 2013    
Spreken en gesproken worden    
Wij zijn ons brein    
Organisatie van de gezondheidszorg    
Onzichtbaar ziek
Een vreemde ziekte    
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Disability care in Africa    
Nazorg bij implantaten
Nazorg bij implantaten    
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren | in beeld    
Gastro-enterologie    
Gynaecologie    
Kindergeneeskunde    
Oncologie    
Bewegingsapparaat    
Endocrinologie    
Geriatrie    
Huisartsgeneeskunde    
Nefrologie en urologie    
Psychiatrie    
Cardiologie en pulmonologie    
Recht en gezondheidszorg    
Onverklaarbaar bewoond    
In de spreekkamer van de psychiater    
De winstgevende tandartspraktijk    
Algemene ziekteleer voor tandartsen
Letsels van het steun- en bewegingsapparaat    
Gastro-enterologie formularium    
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Porseleinen facings    
Handboek cerebrovasculaire aandoeningen
Handboek mammacarcinoom
Probleemgeoriënteerd denken in de genetica in klinisch en ethisch perspectief    
Probleemgeoriënteerd denken in de cardiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de anesthesiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de huisartsgeneeskunde    
Handboek psychologische psychiatrie    
Handboek obsessieve-compulsieve stoornissen    
De psychiater als coach    
Introductory Guide to Musculoskeletal Ultrasound for the Rheumatologist    
Gebitsontwikkeling    
Protocollaire diabeteszorg, mogelijkheden voor taakdelegatie    
Afasietherapieplus