dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw
ISBN
9789463792394

verschijningsdatum
17/05/2019

Personen

Marina Berbel Casas

Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw
Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw    

Lisa Herman

Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw
Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw    

Jo Tondeur

Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw
Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw    

Maruxa Touceda

Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw
Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw    

Joost Vaesen

Bedrijfswagens en duurzame mobiliteit    
Companies and Sustainable Mobility    
Eben-Emael
Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw
Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw    

NUR Codes (sub)

840 Onderwijs algemeen

Hoe houd je van een kind    
Als ik weer klein ben    
Kinderen die haten    
De behandeling van het agressieve kind    
Van idee tot uitwerking    
Handboek supervisie en intervisie    
Kwaakie, de kleine smikkelkikker    
100 nieuwe dansspelen    
Spelen om problemen op te lossen    
Conflicten geweldloos oplossen    
De aanpak van onderzoek    
Kinderen mij een zorg    
Omgaan met agressie in de jeugdzorg    
Je hoort bij ons    
Een warm hart voor onderwijs
Succesvol studeren met steun
Onderpresteren
Waarom ben ik mijn broertje niet?    
De seizoenentafel    
Anders omgaan met kind en school    
Ouder en School    
Gesprekken met honoursstudenten    
Probleem gestuurd leren    
Wat nou ... pubers?    
Ze vinden me druk    
Pip
Van alles twee    
Van botsingen kun je leren    
Het maakbare kind    
Protocollen in de jeugdzorg    
Ben jij anders?    
Verkeerd verbonden?    
Handboek bijzondere orthopedagogiek    
De basisschool    
Leercoaching in het beroepsonderwijs 1 en 2    
Het is niet leuk    
Blijf van me af!    
Heb ik dat?!    
Bijzondere broers en zussen    
Verliefd op internet    
Bezinning op levenskunst    
Basisprincipes praktijkonderzoek    
(V)echtscheiding    
Toolbox voor trainingsacteurs    
Handboek taalgericht vakonderwijs    
Didactiek van het vreemdetalenonderwijs    
Moderne vreemde talen in de onderbouw    
Ik kies voor mijn talent    
Sporen van de reiziger    
Redeneeropdrachten    

BISAC Codes

ARCHITECTURE / Buildings / Public, Commercial & Industrial

Het huisvesten van complexe organisaties    
Waiting experience at train stations    
The fast guide to architectural form    
Atelier MA+P 30    
The civic city in a nomadic world    
City Made    
Spaces of Culture    
Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw
Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw    
Architectuur in Nederland/Architecture in the Netherlands | 32    
Architectuur in Nederland    
Atlas: Makerspaces in Public Libraries in The Netherlands    
Een vleugje NOSTALGIE    
Eindhoven Architecture City    
The Building as Screen    
Schiphol Groundbreaking airport design 1967-1975    
Museum De Lakenhal. A Portrait    
Industrieel erfgoed    
The Fast Guide to Accessibility Design    
Leiden in de etalage    
Architectuur in Nederland / Architecture in the Netherlands
Gelukkig door verdiensten
Moment Design
The Theatre of Work
Het stadhuis van Leiden
From city’s station to station city
Building for a better hospital

EDUCATION / General

Kern van het internationaal publiekrecht    
InFraMe    
Klinisch redeneren doe je zo    
Meten is weten    
Arbeidsrecht begrepen    
Positioneren    
(Ont)keten    
Ethiek en economie    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Werken met het verpleegkundig dossier    
Un companion de poche du Guide PMBOK® du PMI    
De pabotoets natuur en techniek haal je zo    
Opleiden van medisch specialisten    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Handboek taalgericht vakonderwijs    
Didactiek van het vreemdetalenonderwijs    
Moderne vreemde talen in de onderbouw    
Veroordeeld tot verbondenheid    
Criminaliteit en rechtshandhaving 2013    
Risico en crisiscommunicatie    
Genres in schoolvakken    
Samen werken aan schoolsucces    
Internet in het gezin    
Kostencalculatie | Niveau 5 MBA    
Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties    
Politie en evenementen    
Gedragsverandering binnen en buiten de klas    
Coaching in het primair onderwijs    
Coachen op Contact    
Bang voor Boos
Basisstructuur Doorgaande leeslijn    
Voortgezet technisch lezen in groep 4 - 8    
Klassenmanagement in de basisschool    
Slaap je al door    
Basisboek duurzame ontwikkeling    
Basisboek enquêteren    
Consumentengedrag, de basis    
Het onderwijsdebat    
Denken helpt    
Managen van agile projecten    
Timemanagement
Implementing effective IT governance and IT management    
Financiering niveau | niveau 5 MBA    
Sesam atlas van de anatomie | deel 1: Bewegingsapparaat    
Contract and Commercial Management    
Duel in de zestien    
De gouden rugzak    
Groeien doe je samen    
Het spel van lesgeven
Onderwijskundig ontwerpen    

EDUCATION / Experimental Methods

Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen | 2015    
Onderwijshelden    
Pakkend passend onderwijs    
Van schootkind tot schoolkind    
Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw
Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw    
Beelddenkers, als kwartjes vallen…    
Beelddenkers, als kwartjes vallen...

Uitgevers

Acco uitgeverij