dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Disability care in Africa
ISBN
9789086596881

verschijningsdatum
29/08/2014

Personen

Zsoka Magyarszeky

Disability care in Africa
Disability care in Africa    

Adri Vermeer

Disability care in Africa
Disability care in Africa    
George Henri Lantman 1875-1933    
Ontwikkelingshulp, ja!    

NUR Codes (sub)

870 Geneeskunde algemeen

Handboek transmurale zorg    
Kanker, wat heet?!    
Besliskunde in de radiologie    
De overkappingsprothese op natuurlijke pijlerelementen en implantaten    
De partiele prothese    
Kinder- en adolescentenpsychiatrie    
Acute psychiatrie    
ARAR verklaar | 2013    
Spreken en gesproken worden    
Wij zijn ons brein    
Organisatie van de gezondheidszorg    
Onzichtbaar ziek
Een vreemde ziekte    
Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief    
Disability care in Africa
Disability care in Africa    
Nazorg bij implantaten    
Longcarcinoom en andere thoracale tumoren | in beeld    
Gastro-enterologie    
Gynaecologie    
Kindergeneeskunde    
Oncologie    
Bewegingsapparaat    
Endocrinologie    
Geriatrie    
Huisartsgeneeskunde    
Nefrologie en urologie    
Psychiatrie    
Cardiologie en pulmonologie    
Recht en gezondheidszorg    
Onverklaarbaar bewoond    
In de spreekkamer van de psychiater    
De winstgevende tandartspraktijk    
Algemene ziekteleer voor tandartsen
Letsels van het steun- en bewegingsapparaat    
Gastro-enterologie formularium    
Insulinetherapie in de eerste lijn    
Porseleinen facings    
Handboek cerebrovasculaire aandoeningen
Handboek mammacarcinoom
Probleemgeoriënteerd denken in de genetica in klinisch en ethisch perspectief    
Probleemgeoriënteerd denken in de cardiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de anesthesiologie    
Probleemgeoriënteerd denken in de huisartsgeneeskunde    
Handboek psychologische psychiatrie    
Handboek obsessieve-compulsieve stoornissen    
Handboek suicidaal gedrag    
De psychiater als coach    
Introductory Guide to Musculoskeletal Ultrasound for the Rheumatologist    
Gebitsontwikkeling    
Protocollaire diabeteszorg, mogelijkheden voor taakdelegatie    

Imprints

VU University Press

Disability care in Africa
Disability care in Africa    
Walking in a widening world    
Cultureel sensitief leraarschap    
Werkboek kinderlongziekten    
Lucebert, mysticus    
Tradition in dialogue    
God remembers    
De Éne God is de andere niet    
Levenscyclus van de mens    
Ruimte voor klimaat | cases lessen instrumenten    
Een Europese antirevolutionair    
Weg uit het verleden
Calvin, the body and sexuality    
More than anyone can do    
Religion and social cohesion
Othering and Inclusion of ethnic minority professionals
Gerechtvaardigdheid van interventies ter beinvloeding van leefstijl
Het Parkinson oefenboek    
Superdiversiteit    
The Dutch media monopoly    
Adviseurs aan de slag    
Navigating a river by its bends    
SIVA    
Pronunciation matters    
Werkboek kinderreumatologie    
Werkboek kindermaag-darm-leverziekten    
Werkboek kinderimmunologie    
Surveilling autonony, securing care
Morocco and the Netherlands    
Tussen tekst en lezer | Deel II van moderniteit naar postmoderniteit    
Ik ben die Marokkaan niet!    
Parkinson disease and other movement disorders    
Onderzoek met vragenlijsten    
Moving experience    
Get smarter!    
Klinisch redeneren in de diëtetiek
Zakwoordenboek neurochirurgie voor verpleegkundigen    
Master your mood
Werkboek Kindermishandeling    
Lijf ende Goedt    
Bewustzijn boven taal en dualiteit
Terugvinden van waardigheid
Kleine inleiding wetenschapsfilosofie    
Oud worden is normaal    
Verder kijken    
Knowing, being known, and the mystery of God    
Sense of serving    
Aging and dementia    
Wiskunde in je vingers    
De NSB en de NSB’ers    

Uitgevers

VU uitgeverij