NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Algemene bepalingen pand en hypotheek    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Collectiefontslagrecht
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
EU Citizenship & the constitutionalisation of the European Union    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    

Imprints

Concept uitgeefgroep

Basic office skills    
Persoonlijke effectiviteit    
Bedrijfseconomie in de praktijk    
Basel III    
Bouwstenen van management en organisatie    
Zakelijk telefoneren volgens Schoevers    
Gemeentewet | 2016-2017    
Algemene wet bestuursrecht | 2016-2017    
Wettenbundel verzekeringen 2016-2017    
Bijzondere wetten 2016-2017    
Risicomanagement    
A new cup of t - social work in innovation    
Alles over effectief managen    
Notuleren, de actiepunten-/besluitenlijst    
Deutsche Grammatik    
Geschäftsdeutsch    
Syllabus Duits HBO 1    
De techniek van het vergaderen    
Persoonlijke effectiviteit    
Timemanagement    
Planning en organisatie    
Basisboek APV en bijzondere wetten    
Syllabus engels hbo 2    
Praktijkgericht onderzoek    
A practical business grammar    
Communication by letter    
Grammatica, stijl en interpunctie    
Het schadeverzekeringsrecht in vogelvlucht    
Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies    
Futuring organisations for millennials    
Modern marketingmanagement    
Projectmatig werken in de praktijk    
Algemene wet bestuursrecht 2017-2018    
Wettenbundel verzekeringen | 2017-2018    
Gemeentewet 2017-2018    
Bijzondere wetten 2017-2018    
Managementvaardigheden    
Basisboek APV en bijzondere wetten
Bedrijfscommunicatie voor de manager
Bedrijfscommunicatie voor de manager    
Praktisch sales- en accountmanagement
Praktisch sales- en accountmanagement    
Praktisch sales- en accountmanagement
Zakelijke kredietverlening en financieringsbeginselen
Zakelijke kredietverlening en financieringsbeginselen    
Procesmanagement in de praktijk
Persoonlijke effectiviteit
Resultaatgericht Human Resources Management
Handboek financiële functie en control bij gemeenten en provincies
E-juridische dienstverlening