dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Sdu Wettenbundel Sociaal Juridische Dienstverlening 2018-2019
ISBN
9789012402811

verschijningsdatum
20/08/2018

Reeksen

Educatieve wettenverzameling

Blauwe VNW (Verzameling Nederlandse Wetgeving)
Blauwe VNW Staats- en bestuursrecht | 2017-2018
Sdu Verzameling Belastingwetten | 2018    
Sdu Wettenbundel Editie 2018-2019
Sdu Wettenbundel Intellectuele Eigendom. Editie 2018-2019
Sdu Wettenbundel Sociaal Juridische Dienstverlening 2018-2019
Sdu Wettenbundel Sociaal Juridische Dienstverlening 2018-2019
Sdu Wettenbundel Social Work. Editie 2018-2019.
Verzameling Nederlandse wetgeving | deel A, B, C, 2012-2013    
Verzameling Nederlandse Wetgeving | Intellectuele Eigendom Studiejaar 2013/2014    
Verzameling Nederlandse wetgeving | Studiejaar 2012/2013    
Verzameling wetgeving financiƫle en estate planning | 2016
Verzameling Wetgeving Financiele en Estate Planning. | 2018    
Verzameling wetgeving notariaat | 2016
Verzameling wetgeving notariaat | Editie 2017    
VNW Intellectuele eigendom | 2015-2016
VNW Intellectuele Eigendom | 2016-2017
VNW Socialezekerheidsrecht 2018    
VNW socialezekerheidsrecht | 2016    
Wet op het financieel toezicht | 2017
Wetgeving burgerlijk recht | 2012-2013    
Wetgeving HEO Studiejaar 2011-2012    
Wetgeving Makelaardij, Taxatie en Vastgoed 2012-2013 | Studiejaar 2012/2013    
Wetgeving makelaardij, taxatie en vastgoed | 2016-2017    
Wetgeving makelaardij, taxatie en vastgoed | 2017-2018
Wetgeving Makelaardij, Taxatie en Vastgoed | Studiejaar 2018-2019.    
Wetgeving SJD-A set van 2    
Wetgeving SJD-A | studiejaar 2016-2017    
Wetgeving sociaal juridische dienstverlening | Studiejaar 2013-2014 Deel A en deel B    
Wetgeving zorg en welzijn 2016-2017
Wetgeving zorg en welzijn | Studiejaar 2012/2013    
Wetgeving zorg en welzijn | Studiejaar 2013-2014    
Wetgeving Zorg en welzijn | Studiejaar 2017/2018.    
Wettenbundel Burgerlijk (proces)recht. Editie 2018-2019
Wettenbundel Staats- en Bestuursrecht. Editie 2018-2019.
Wettenbundel Straf(proces)recht. Editie 2018-2019

Personen

T. van der Dussen

Sdu Wettenbundel Sociaal Juridische Dienstverlening 2018-2019
Sdu Wettenbundel Sociaal Juridische Dienstverlening 2018-2019
Wetgeving SJD HBO recht P en A | Studiejaar 2012/2013 deel A en B    
Wetgeving SJD | A en B 2014-2015    
Wetgeving SJD-A set van 2    
Wetgeving SJD-A | studiejaar 2016-2017    
Wetgeving SJD/HBO-recht/P&A | 2012-2013 Delen A en B    
Wetgeving SJD/HBO-recht/P&A | Studiejaar 2011-2012 Deel A/B    
Wetgeving sociaal juridische dienstverlening | 2011-2012    
Wetgeving sociaal juridische dienstverlening | Studiejaar 2013-2014 Deel A en deel B    

G. ter Haar

Sdu Wettenbundel Sociaal Juridische Dienstverlening 2018-2019
Sdu Wettenbundel Sociaal Juridische Dienstverlening 2018-2019
Wetgeving SJD HBO recht P en A | Studiejaar 2012/2013 deel A en B    
Wetgeving SJD | A en B 2014-2015    
Wetgeving SJD-A set van 2    
Wetgeving SJD-A | studiejaar 2016-2017    
Wetgeving SJD/HBO-recht/P&A | 2012-2013 Delen A en B    
Wetgeving SJD/HBO-recht/P&A | Studiejaar 2011-2012 Deel A/B    
Wetgeving sociaal juridische dienstverlening | 2011-2012    
Wetgeving sociaal juridische dienstverlening | Studiejaar 2013-2014 Deel A en deel B    

J.J.A. Jetten

Sdu Wettenbundel Sociaal Juridische Dienstverlening 2018-2019
Sdu Wettenbundel Sociaal Juridische Dienstverlening 2018-2019
Wetgeving SJD HBO recht P en A | Studiejaar 2012/2013 deel A en B    
Wetgeving SJD | A en B 2014-2015    
Wetgeving SJD-A set van 2    
Wetgeving SJD-A | studiejaar 2016-2017    
Wetgeving SJD/HBO-recht/P&A | 2012-2013 Delen A en B    
Wetgeving SJD/HBO-recht/P&A | Studiejaar 2011-2012 Deel A/B    
Wetgeving sociaal juridische dienstverlening | 2011-2012    
Wetgeving sociaal juridische dienstverlening | Studiejaar 2013-2014 Deel A en deel B    

A.D.M. van Rijs

De goedkeuringswet van het Maritiem Arbeidsverdrag
De ontslagpraktijk van het UWV    
Geschillenregelingen in collectieve arbeidsovereenkomsten
Het ontslagrecht in de praktijk    
Implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag in de Nederlandse wetgeving
Implementatie van het maritiem arbeidsverdrag in de Nederlandse wetgeving    
Implementatie van het maritiem arbeidsverdrag: de zeearbeidsovereenkomst
Implementatie wijzigingen Code en aanhangsels Maritiem Arbeidsverdrag    
Sdu Wettenbundel Sociaal Juridische Dienstverlening 2018-2019
Sdu Wettenbundel Sociaal Juridische Dienstverlening 2018-2019
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wetgeving SJD HBO recht P en A | Studiejaar 2012/2013 deel A en B    
Wetgeving SJD | A en B 2014-2015    
Wetgeving SJD-A set van 2    
Wetgeving SJD/HBO-recht/P&A | 2012-2013 Delen A en B    
Wetgeving SJD/HBO-recht/P&A | Studiejaar 2011-2012 Deel A/B    
Wetgeving sociaal juridische dienstverlening | 2011-2012    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Algemene bepalingen pand en hypotheek    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Vaardig met arbeidsrecht. Het collectief ontslag
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
EU Citizenship & the constitutionalisation of the European Union    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    

Imprints

Sdu Uitgevers

Wegwijs in de Successiewet | 2017    
Arbeidsrecht in de praktijk    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen | 2016    
VNW socialezekerheidsrecht | 2016    
Fiscaal alert | 2016    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting    
Zakboek voor de mediator    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Avonturen van mr. X.    
Actuele criminologie    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen    
De praktijk van geschilbemiddeling in bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infra    
Statuut voor de verdediging    
Sdu wettenverzameling arbeidsrecht | 2016    
JHG tweede druk
Socialezekerheidsrecht | 2016    
Ambtenaren!    
Verzameling wetgeving notariaat | 2016
Terrorisme
Verzameling wetgeving financiƫle en estate planning | 2016
Consultatie bij fiscale wetgeving
Wegwijs in de btw
Teksten internationaal migratierecht | 2016 Deel 2    
Onroerende zaken, btw en overdrachtsbelasting
Arar Tabellen | Voorjaar 2016    
Wet op het financieel toezicht | 2016
Alimentatieverplichtingen
Alimentatieverplichtingen. Berekeningsmethodieken
Alimentatieverplichtingen: richtlijnen werkgroep alimentatienormen
WDBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)
Handboek Arbowet | 2016-2017    
Handboek Arbobesluit | Editie 2016/17    
Tekst & toelichting wet personenvervoer 2000 | 2016
Handboek Arboregeling | editie 2016/2017    
Handboek arbobeleidsregels | 2016-2017    
De rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers | 2016    
Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht | 2016
Vooropgestelde arresten 2015
De vernieuwde WBSO
Blauwe VNW (Verzameling Nederlandse Wetgeving)
Tekst en toelichting participatiewet    
Douanememo | 2016    
Wetgeving makelaardij, taxatie en vastgoed | 2016-2017    
De Europese Erfrechtverordening voor het Notariaat
Jaarboek Wetgeving voor de Binnenvaart | 3
NLDA Wettenbundel Militair Recht | 2016-2017
Functioneren en disfunctioneren
Steeds minder vrijblijvend: internationale samenwerking in strafzaken
De praktijk van geschilbemiddeling in bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infra
Buitengewoon Mols

Uitgevers

Sdu Uitgevers