dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Personen- en familierecht
ISBN
9789462903661

verschijningsdatum
12/02/2018

Reeksen

Boom basics

Aanbestedingsrecht    
Aanbestedingsrecht    
Aansprakelijkheidsrecht    
Aansprakelijkheidsrecht    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht    
Belastingrecht    
Belastingrecht    
Belastingrecht    
Bestuursrecht    
Bestuursrecht    
Bestuursrecht    
Bestuursrecht    
Bestuursrecht    
Boom Basic schenk- en erfbelasting
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Boom Basics Arbeidsrecht    
Boom Basics Belastingrecht
Boom Basics Burgerlijk procesrecht    
Boom basics burgerlijk procesrecht
Boom basics burgerlijk procesrecht
Boom Basics Consumentenkoop    
Boom Basics Europees recht    
Boom Basics Financieel toezicht    
Boom Basics Human Rights    
Boom Basics Insolventierecht
Boom basics insolventierecht
Boom basics insolventierecht
Boom Basics Intellectuele eigendom    
Boom Basics Internationaal privaatrecht
Boom basics internationaal recht    
Boom basics Mededingingsrecht    
Boom Basics Mededingingsrecht    
Boom Basics Migratierecht    
Boom Basics naamloze en besloten vennootschap    
Boom Basics Omgevingsrecht
Boom basics ontslagrecht
Boom basics relatievermogensrecht    
Boom Basics Staatsrecht    
Boom Basics Verbintenissenrecht    
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Boom Basics | Vereniging en stichting    
BoomBasics | Jeugdrecht    
Burgerlijk procesrecht    
Burgerlijk procesrecht    
Burgerlijk procesrecht    
Burgerlijk procesrecht    
Casuïstiek Internationaal belastingrecht
Consumentenkoop    
Contractenrecht    
Contractenrecht
Contractenrecht    
Erfrecht    
Erfrecht en schenking    
Europees belastingrecht    
Europees belastingrecht    
Europees recht    
Europees recht    
Europees recht    
Formeel belastingrecht    
Goederenrecht    
Goederenrecht    
Goederenrecht    
Goederenrecht    
Human rights    
Huurrecht    
Huurrecht    
Huurrecht    
Huurrecht    
Huurrecht    
Insolventierecht    
Insolventierecht    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
Internationaal belastingrecht 1
Internationaal belastingrecht 2
Internationaal belastingrecht | 1    
Internationaal belastingrecht | 2    
Internationaal belastingrecht | 2 Toewijzingsregels en belastingverdragen    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal privaatrecht
Internationaal privaatrecht    
Internationaal recht    
Internationaal recht    
Internationaal recht    
Jeugdrecht    
Jeugdrecht    
Loonheffingen    
Loonheffingen    
Mededingingsrecht    
Mededingingsrecht    
Migratierecht    
Migratierecht    
Migratierecht    
Naamloze en besloten vennootschap    
Naamloze en besloten vennootschap    
Naamloze en besloten vennootschap    
Naamloze en besloten vennootschap    
Omgevingsrecht    
Omgevingsrecht    
Omgevingsrecht    
Omgevingsrecht    
Omgevingsrecht    
Ontslagrecht
Overdrachtsbelasting    
Pensioenrecht    
Personen- en familierecht    
Personen- en familierecht    
Personen- en familierecht
Personen- en familierecht    
Relatievermogensrecht    
Romeins recht    
Romeins recht    
Schenk- en erfbelasting    
Socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht
Socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Staatrecht    
Staatsrecht    
Staatsrecht    
Staatsrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Verbintenissenrecht    
Verbintenissenrecht    
Verbintenissenrecht    
Verbintenissenrecht    
Verbintenissenrecht | 1    
Vereniging en stichting    
Verzekeringsrecht    
Wet en geschiedenis aanpassing enqueterecht    
Wet op het financieel toezicht    

Personen

Bregje Boelens

Personen- en familierecht
Personen- en familierecht    

A.M. Steegmans

De Europese Erfrechtverordening voor het Notariaat
Erfrecht | 2013-2014    
Personen- en familierecht
Personen- en familierecht    
Rechtspraak erfrecht
Rechtspraak Relatievermogensrecht    
Rechtspraak relatievermogensrecht
Rechtspraak relatievermogensrecht | editie 2011/2012
Rechtspraak relatievermogensrecht | editie 2013-2014    
Rechtspraak relatievermogensrecht.

H. Hartlief

Personen- en familierecht
Personen- en familierecht    

A.W. Heringa

Aanbestedingsrecht    
Aanbestedingsrecht    
Aansprakelijkheidsrecht    
Aansprakelijkheidsrecht    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht    
Belastingrecht    
Belastingrecht    
Bestuursrecht    
Bestuursrecht    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Boom Basics Consumentenkoop    
Boom Basics Financieel toezicht    
Boom basics insolventierecht
Boom basics insolventierecht
Boom basics Mededingingsrecht    
Boom Basics Staatsrecht    
Burgerlijk procesrecht    
Burgerlijk procesrecht    
Contractenrecht    
Contractenrecht
De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815    
De stembus    
Erfrecht en schenking    
Europees recht    
Goederenrecht    
Goederenrecht    
Insolventierecht    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal privaatrecht    
Internationaal recht    
Jeugdrecht    
Omgevingsrecht    
Pensioenrecht    
Personen- en familierecht    
Personen- en familierecht
Personen- en familierecht    
Relatievermogensrecht    
Romeins recht    
Romeins recht    
Socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Staatrecht    
Staatsrecht    
Staatsrecht    
Staatsrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Verbintenissenrecht    
Verbintenissenrecht    
Verbintenissenrecht    
Verzekeringsrecht    

C.J.H. Jansen

16 juristen en hun filosofische inspiratie    
50 jaar Van der Heijden Instituut ,1966 - 2016    
Aanbestedingsrecht    
Aanbestedingsrecht    
Aansprakelijkheidsrecht    
Aansprakelijkheidsrecht    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht    
Belastingrecht    
Belastingrecht    
Bestuursrecht    
Bestuursrecht    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Boom Basics Consumentenkoop    
Boom Basics Financieel toezicht    
Boom basics insolventierecht
Boom basics Mededingingsrecht    
Burgerlijk procesrecht    
Burgerlijk procesrecht    
Constantijn de Grote    
Contractenrecht    
Contractenrecht
De hoge raad en de tweede wereldoorlog    
De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijk recht tussen 1940 en 1992    
De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht in de lange 19e eeuw    
De wetenschappelijke beoefening vh burg. recht in de lange 19e eeuw    
Erfrecht en schenking    
Europees belastingrecht    
Europees belastingrecht    
Europees recht    
Geleerd recht    
Goederenrecht    
Goederenrecht    
In extenso    
Inleiding belastingrecht    
Insolventierecht    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
Internationaal belastingrecht | 1    
Internationaal belastingrecht | 1    
Internationaal belastingrecht | 2    
Internationaal belastingrecht | 2    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal privaatrecht    
Internationaal recht    
Invordering    
Jeugdrecht    
Loonheffingen    
Loonheffingen    
Loonheffingen    
Nijmeegs Europees Privaatrecht    
Omgevingsrecht    
Omzetbelasting    
Omzetbelasting    
Onderneming en beloning    
Opstellen over de historische ontwikkeling van het arbeidsrecht    
Overdrachtsbelasting    
Pensioenrecht    
Personen- en familierecht    
Personen- en familierecht
Personen- en familierecht    
Rechtshistorische beschouwingen over het moderne arbeidsovereenkomstenrecht    
Relatievermogensrecht    
Romeins recht    
Romeins recht    
Schenk- en erfbelasting    
Socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Staatsrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Verbintenissenrecht    
Verbintenissenrecht    
Verbintenissenrecht    
Verspreide Geschriften van J.M.M. Maeijer    
Verspreide geschriften van W.C.L.van der Grinten    
Vertrouwen in het burgerlijke recht    
Verzekeringsrecht    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Algemene bepalingen pand en hypotheek    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Vaardig met arbeidsrecht. Het collectief ontslag
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek stichting en vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
EU Citizenship & the constitutionalisation of the European Union    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier van justitie | 2016    
Toezicht    

Imprints

Boom Juridische uitgevers

Kern van het internationaal publiekrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Vaardig met arbeidsrecht. Het collectief ontslag
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Recht, vaardig en zeker    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht | I    
Zoeken in juridische databanken    
Management & Organisatie binnen de professionele juridische dienstverlening    
Vaardig met staatsrecht    
Belastingheffing voor particulieren    
De kroongetuige in het Nederlandse strafproces    
Mag ik dit zeggen?    
Niet de beperkingen, maar de ruimte    
Juridische basisvaardigheden    
Burgerlijk procesrecht    
Keizers, soldaten en juristen    
Kunst, recht en geld    
Europees waterbeheer    
Tien tinten Schwarz
Cash of Costa    
Omzetbelasting    
Naamloze en besloten vennootschap    
Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
Het moderne EVRM    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
Aanbestedingsrecht    
Burgerlijk recht    
Internationaal publiekrecht als wereldrecht    
Bestuurs(proces)recht in kort bestek    
(Je) geld of je leven (terug)    
Middelen voor Meijer    
Overarching views of crime and deviancy    
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Toegang tot de rechter    
Alleen voor de vorm?    
Jurisprudentie en documentatie internationaal publiekrecht    
Kern van het bestuursrecht    
Recht van de Europese Unie    
Grondslagen van het recht 2: Achtergronden
Het sociaal recht uitgedaagd    
De mondelinge behandeling