dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Overige rechtspersonen
ISBN
9789013110685

verschijningsdatum
12/01/2018

Reeksen

Asser-serie

Aanneming van werk    
Algemeen deel    
Algemeen deel    
Algemeen deel | een syntese    
Algemeen goedrenrecht    
Algemeen overeenkomstenrecht | verbintenissenrecht    
Algemene bepalingen en rederij    
Arbeidsovereenkomst    
Asser 7I Koop en ruil    
Asser procesrecht | 4 hoger beroep    
Asser | 2-II de rechtspersoon    
Asser | 7-V Arbeidsovereenkomst    
Beginselen van burgerlijk procesrecht    
Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst    
Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap
Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap
Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap    
Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap    
Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap    
Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap    
Bewijs    
Bewijs    
Bijzondere overeenkomsten    
Bijzondere overeenkomsten
Bijzondere overeenkomsten    
Bijzondere overeenkomsten | 7. Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap    
Bijzondere overeenkomsten | Aanneming van werk    
Bijzondere overeenkomsten | Pacht    
Bijzondere overeenkomsten | Pensioen    
Bijzondere overeenkomsten | V Arbeidsovereenkomsten    
Bijzondere overeenkomstenPacht | 3 Pacht    
Cassatie in burgerlijke zaken    
Cassatie in burgerlijke zaken    
De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte    
De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte    
De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte    
De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte    
De verbintenis uit de wet
De vertegenwoordiging    
Eerste aanleg    
Effectenrecht    
Effectenrecht    
Erfrecht en schenking    
Erfrecht en schenking    
Erfrecht en schenking    
Europees recht en Nederlands vermogensrecht    
Gemeenschap    
Hoger Beroep    
Huur    
Huur    
Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven    
Internationaal personen-, familie- en erfrecht    
Internationaal privaatrecht    
Internationaal privaatrecht | 2 Internationaal personen-, familie- en erfrecht    
Internationaal privaatrecht | Algemeen deel IPR    
Internationaal privaatrecht | Internationaal personen-, familie- en erfrecht    
Koop en ruil    
Maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap    
Mr C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht | Verbintenissenrecht | Algemeen overeenkomstenrecht
Mr. C Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht | III C Aanneming van werk | Bijzondere overeenkomsten
Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht | 1 Koop en ruil | Bijzondere overeenkomsten
Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht | Algemeen deel    
Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht | De vertegnwoordiging
Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht | Huur | Bijzondere overeenkomsten
Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht | Rechtspersonenrecht
Mr. C. Assers Handleiding toot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht | 4 Procesrecht    
NV en BV - Oprichting, vermogen en aandelen    
Opdracht, incl. de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de reisovereenkomst    
Overige rechtspersonen    
Overige rechtspersonen
Overige rechtspersonen    
Pacht    
Pacht    
Pensioen    
Personen- en familierecht
Personen- en familierecht    
Personen- en familierecht
Personen- en familierecht en erfrecht    
Personen- en familierecht | Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven    
Personenvennootschappen    
Procesrecht 3 Bewijs    
Procesrecht Cassatie in burgelijke zaken    
Procesrecht Hoger Beroep    
Rechten en voorrechten op zeeschepen. Kapitein, bevoegdheden en verplichtingen    
Rechtspersonenrecht    
Rechtspersonenrecht | 1 de rechtspersoon    
Rechtspersonenrecht | 3 Overige rechtspersonen
Verbintenisrecht    
Verbintenissenrecht    
Verbintenissenrecht    
Verbintenissenrecht
Vergmogensrecht algemeen | Zekerheidsrechten    
Vermogensrecht algemeen | 1 Europees recht en Nederlands vermogensrecht    
Vermogensrecht algemeen | 3-V Gemeenschap    
Vermogensrecht algemeen | Gemeenschap    
Vermogensrecht algemeen | Zekerheidsrechten    
Verzekering    
Volmacht en vertegenwoordiging    
Zakenrecht | 5 Eigendom en beperkte rechten    
Zeeschepen: rechten en voorrechten    
Zekerheidsrechten    
Zekerheidsrechten    
Zekerheidsrechten    

Personen

G.J.C. Rensen

Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen    
Overige rechtspersonen    
Overige rechtspersonen
Overige rechtspersonen    
Rechtspersonenrecht | 3 Overige rechtspersonen

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Algemene bepalingen pand en hypotheek    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Vaardig met arbeidsrecht. Het collectief ontslag
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
EU Citizenship & the constitutionalisation of the European Union    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    

Imprints

Wolters Kluwer

Schets van het Nederlandse arbeidsrecht    
Verzekering ter beurze, coassurantie in theorie en praktijk    
Cassatie in strafzaken    
Industriële eigendom | Bescherming van technische innovatie    
Effectenkoerslijst | 2016    
Openbare orde en veiligheid    
Bescherming van de intellectuele eigendom    
Ambtenarenrecht    
Inleiding recht    
Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak    
Aanbestedingsrecht    
Socialezekerheidswetgeving | 2016    
Praktische informatie over sociale zekerheid | 2016    
Zakboek voor de mediator    
Jaarrekeningmemo | 2015    
Stil pandrecht op vorderingen op naam    
Milieurecht    
Belastingwetten | 2016    
Activiteitenbesluit milieubeheer | 2016    
Internationaal belastingrecht    
Jaarrekening MKB | 2016 voor ondernemingen, verenigingen en stichtingen    
Projecten en projectportfolio in control    
Het voorlopig getuigenverhoor    
Wetgeving toezicht financiële markten    
Kleine gids WMO | 2015    
Kroniek van het strafrecht | 2015    
Loonheffingengids 2016    
De kleine gids voor het Nederlandse arbeidsrecht 2018    
De eenzijdige rechtshandeling    
Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht    
Internationaal fiscaal memo    
BTW en e-commerce    
Overheidsprivaatrecht, bijzonder deel    
Artiest en fiscus    
Belastingcontrole    
Acute medische zorg    
Wet- & Regelgeving | 2016    
Landbouw en fiscus    
Fiscale aansprakelijkheidsbepalingen in de Invorderingswet 1990    
Pensioen 2020    
De Spier-bundel    
Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht    
Jaarrekening MKB Checklist 2016    
Aansprakelijkheidsrecht en maatmens    
Belastinggids 2016    
Britain alone! The implications and consequences of United Kingdom Exit from the EU    
Arbeidsongevallen en beroepsziekten    
Studieboek materieel strafrecht    
Tekstuitgave Wetgeving Ruimtelijke Ordening 2016/2017    
Teksten Internationaal belastingrecht 2016/2017